روح الله زم یکی از صریحترین افشاکنندگان فساد حکومتی بود و به همین علت او را کشتند

روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی فاش ساخته بود که یکی از علل تصمیم رژیم برای ربودن روح الله زم و آوردن او به ایران و سپس اعدام عجولانۀ وی، آن بود که نتواند به افشاگری ها علیه سپاه و دیگر رده های عالی حکومتی در ایران ادامه دهد.

کلیپ هایی که در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی از مصاحبه ها و پیام های روح الله زم قرار گرفته، نشان می دهد که او تا چه حدا صریح اللهجه بوده و با آن که در یک خانواده آخوندی به دنیا آمده بود، چگونه قاطعانه علیه خطاکاری ها و سوء نیت های آنان کمر همت بسته است.

روح الله زم در یکی از پیام های خود، قشر موسوم به روحانیون در ایران را افرادی عاطل و باطل دانسته و گفته بود که آن ها سربار مردم ایران هستند و با آن که بودجه های کلان دولتی دارند، کوچکترین سودی به ملت ا ایران نمی رسانند.

روح الله زم، همچنین یکی از افشاگران واقعیات تکان دهنده ای بود که در بیت رهبری می گذرد و بر سر جانشین علی خامنه ای جریان دارد. سخنان روح الله زم را در یک مصاحبه دیگر تلویزیونی، در این زمینه در شبکه های اجتماعی قرار گرفته است

نمونه هایی از افشاگری های روح الله زم بود که حکومت را بر آن داشت که به هر وسیله شده او را برباید و به ایران بکشاند تا بتواند او را به چوبه دار بیاویزد و صدایش را برای همیشه خاموش کند.