روزنامه آفتاب یزد: حالا دولت یکدست شده و شما که با آژانس مذاکره می کنید، بیایید با آمریکا نیز وارد مذاکره شوید

با آن که در سفر رئیس آژانس به ایران، دولت ابراهیم رئیسی،هیچ یک از رفتارهای قانون شکنانه رژیم را در سفر رافائل گروسی به تهران تغییر نداد، ولی همین توافق تاکتیکی برای تعویض کارت حافظه دوربین های نظارتی و تعویض دو دوربین آسیب دیده، موضوعی شد که رسانه های غیر دولتی رفتار رئیسی و توافق به دست آمده را زیر پرسش ببرند و بنویسند که اگر چنین توافقی در دولت حسن روحانی به دست می آمد، فورا او را به خیانت متهم ساخته و مورد انتقادهای گزنده قرار می دادند.

در دوران روحانی، کوچکترین توافق و یا تفاهمی که با آژانس صورت می گرفت، با انتقادهای گزنده و اتهامات شدید از جانب گروه تندرو روبرو می شد.

روزنامه جمهوری اسلامی که در انتقاد از دولت رئیسی قلم می زند، در مقاله اساسی امروز خود (سه شنبه) نوشت: «دولت آقای رئیسی در حالی این عبور مصلحت گرایانه را انجام داد و این در صورتی که ما هفته پیش خبری منتشر ساختیم که به موجب آن، حسین امیرعبداللهیان گفته بود که مصوبه مجلس که برای امور اتمی ایران تعیین تکلیف کرده، مانع آن می شود که دولت بتواند هیچ گونه تعاملی با آژانس صورت گیرد و بتوانیم با این نهاد به توافق برسیم. حکومت این خبر را تکذیب کرد و اکنون کاری که دولت آقای رئیسی انجام داده، ثابت می کند که این خبر تا چه حد درست بوده است».

روزنامه جمهوری اسلامی، در ادامه سرمقاله خود، نوشت: «چطور شد که پس از توافق دولت با گروسی، “مجلس انلابی” حتی یک کلمه هم از این رفتار انتقاد نکرد. مجلس این جریان را بکلی نادیده گرفت و هیچ ندایی از آن نهاد بلند نشد»

جمهوری اسلامی در عین حال نوشت: «عیبی ندارد، کار درستی کردید زیرا به علت ادامه تحریم ها هروز ۲۵۰ میلیون دلار به ایران خسارت مالی وارد می آید».

روزنامه آفتاب یزد، در این زمینه حتی گامی جلوتر گذاشت: «شما که به هر حال با آژانس مذاکره می کنید، پس بیایید با آمریکا نیز وارد گفتگو شوید، چون روسیه و فرانسه نیز در امر میانجیگری، علیه ایران عمل می کنند ». این روزنامه نوشت: اکنون که دولت یکدست شده، چنین کاری بسیار آسان است و روسیه هم همیشه بر خلاف مصالح ایران عمل کرده است.و هر

روزنامه کیهان تهران که همیشه قاطعانه ترین طرفداری ها را از دولت رئیسی به عمل می آورد، در سرمقاله امروز خود، با دفاع از او نوشت که کوچکترین اقدامی برخلاف مصوبه مجلس انجام نگرفته و هر انتقادی که در این رابطه مطرح می شود، پایه و اساسی ندارد.