روزنامه انگلیسی از فراری دادن یک دانشمند اتمی ایران توسط موساد و سیا و ام آی۶ خبر داد، ولی سکوت ادامه دارد

روزنامه های اسرائیلی به انتشار گزارش روزنامه انگلیسی بسنده کردند و حتی برخی از آن ها این خبر را نادیده گرفتند

گزارش یک روزنامه بریتانیایی دایر بر این که با کمک موساد (سرویس امنیت خارجی اسرائیل) یک دانشمند اتمی ایران به بریتانیا گریخته است، در اورشلیم با سکوت روبرو شد و با آن که ۲۴ ساعت از انتشار آن می گذرد، هنوز هیچ مقام رسمی نسبت به آن واکنشی نشان نداده است.

روزنامه های اسرائیلی به انتشار گزارش روزنامه انگلیسی بسنده کردند و حتی برخی از آن ها این خبر را نادیده گرفتند.

در گزارش آمده است که این دانشمند اتمی که ۴۷ سال دارد، حدود هفت سال پیش در سوء قصد به جان یک مهندس اتمی  دیگر به نام مصطفی احمدی روشن در تهران نقش داشته است.

به ادعای این روزنامه، دانشمند مزبور ابتدا به صورت مخفیانه به ترکیه فراری داده شد و سپس به فرانسه قاچاق گردید و از طریق دریای مانش به بریتانیا انتقال یافت.

در گزارش ادعا شده که این دانشمند فراری، با کمک موساد اسرائیل و همچین سی آی اِی (سرویس امنیت خارجی ایالات متحده) و ام آی سیکس (سرویس امنیت خارجی بریتانیا) توانست وارد قایق شماری از مهاجران غیرقانونی شود و از آن جا خود را به بریتانیا برساند.

معلوم نیست که اگر این داستان حقیقت داشته باشد و سرویس های امنیت خارجی سه کشور در آن دخالت داشته اند، چه علتی وجود داشته که او را به طور مستقیم با هواپیما به بریتانیا منتقل نسازند و وی به صورت قاچاق از ترکیه خارج شود و خود را به فرانسه برساند و از آن جا نیز به صورت قاچاق بخواهد وارد بریتانیا شود.

ساندی اکسپرس در پاسخ به این ابراز شگفتی می نویسد که ماموران اطلاعاتی حکومت ایران کوتاه مدتی پس از فرار این دانشمند اتمی، که نامش اعلام نگردیده، متوجه غیبت او شدند و یک واحد ویژه را مامور ساختند که او را در هر کجا که هست شناسایی کنند و به ایران بازگردانند و یا او را از پای درآورند.

حکومت ایران تا کنون بارها ادعا کرده که شماری از دانشمندان اتمی آن توسط ماموران اسرائیلی نابود شده اند. ولی آشنایان امور احتمال می دهند که بخش عمده این جنایات، توسط عوامل داخل رژیم صورت گرفته و ممکن است در نزاع و رقابت بین جناح های رژیم ریشه داشته است.

در خبر ساندی اکسپرس ادعا شده که دانشمند فراری، یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی اسرائیل در نهادهای اتمی حکومت ایران بوده است.

به دنبال انتقال بیش از یکصد هزار نسخه سند اتمی ایران، از شورآباد تهران به اورشلیم، لطیفه ای در تهران زبان به زبان می گردد که به موجب آن، فردی از دوست خود می پرسد “بگو ببینم، به نظر تو، چند درصد از کارکنان برنامه های اتمی ایران، جاسوس اسرائیل نیستند؟»