روزنامه «اکسپرس»: دستیابی به بمب اتم یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سقوط رژیم!