روزنامه جوان: «افراد نباید از شیوه کار اعضای دفتر خامنه ای دست به انتقاد بزنند»

روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران  در گزارش هشدار آمیزی، نوشت که مردم ایران، و به ویژه آنانی که “حزب اللهی” ناامید، نباید از اعضای دفتر رهبری و شیوه کار آن ها زبان به انتقاد و ایراد بگشایند. روزنامه جوان، در این زمینه نوشت: «نقد اعضای دفتر رهبری ، انتقاد از خود رهبر است و این امر امکان پذیر نیست. روزنامه جوان نوشت که در این راستا، به ویژه افراد حزب‌اللهی‌ها  بای از آن چه که “نقد اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی” نامید، جدا پرهیز کنند

روزنامه جوان بعد از طرح انتقاداتی  به حسین محمدی، معاون بررسی دفتر علی خامنه‌ای، در سرمقاله‌ای با عنوان ” نقد اعضای دفتر رهبری امکان‌پذیراست؟”،  نوشته چهره‌هایی چون وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی، و همچنین محمد سرافراز رییس سابق و مستعفی سازمان صدا و سیما، به حسین محمدی یکی از اعضای دفتر علی خامنه‌ای وارد کرده‌اند،  که غیرمستقیم قصد دارند تصویری مخدوش از رهبری به افکار عمومی منتقل می‌کنند، اما آدرس انحرافی می‌دهند»

این روزنامه افزود:  اگر آن اقدام یا دخالت از ناحیه هویتی حقیقی فردعضو دفتر خامنه‌ای است حتما رهبری می‌داند پای ایشان نوشته می‌شود و حتما نمی‌پذیرد که اقدامات خودسر دیگران به نام رهبری ثبت شود، از منتقدان حزب‌اللهی اعضای دفتر خامنه‌ای پرسید: چطور نقادان حزب‌اللهی، نه غیریت، فهمیده‌اند که فلان عضو دفتر اقداماتی را انجام می‌دهد که مدنظر یا مورد تأیید رهبر نیست؟ آیا با رهبری چک کرده‌اند؟

محمد سرافراز دو هفته پیش با انتشار کتاب خاطرات خود، نوشته که استعفایش از ریاست صدا و سیما در نتیجه  اقدام‌های مشترک حسین محمدی معاون فرهنگی دفتر خامنه ای ، مجتبی خامنه‌ای فرزند علی‌ خامنه‌ای و حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بود .

وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی، نیز در روزهای اخیر در دو یادداشت به شدت از حسین محمدی انتقاد و به صراحت از وی  و همچنین ،مرتضی میرباقری، عزت ضرغامی و علی عسگری به عنوان یک تیم یا گروه و یا مافیا نام‌برد که سازمان صدا و سیما و سیاست‌‌گذاری‌ها و برنامه‌سازی‌هایش را در اختیار دارند.

روزنامه جوان گفته است تنها وقتی انتقاد از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی مجاز است که آن‌ها اقدامات مجرمانه انجام داده باشند یا مسئول مربوطه از اقدامات عضو دفتر برائت جسته باشد و در غیر این صورت هرگونه انتقادی از اعضای دفتر خامنه‌ای به معنای جلوتر از رهبری حرکت کردن است.

روزنامه جوان نوشت: درخصوص پاسخگویی به افکار عمومی و نقدپذیری اعضای دفتر رهبری نیز همان قاعده معتبر است که آنان هیچ حیطه، وظیفه مستقل و قانونی و از پیش اعلام شده ندارند که گزارش حیطه خود را بدهند و هیچ معیاری برای نقد آنان وجود ندارد»، نوشت: نقد آن‌ها زمانی مجاز است که رهبری مصداقی از عملکرد آنان را خودسر اعلام کند.

برادر سعید جلیلی نوشته : «این گروه خشن این تیم یا هیات یا باند یا کارگروه یا مافیا یا مجمع یا گَنگ یا جلسه دعای ندبه یا هر نام مقدس یا کثیف دیگری  که بر آن بگذاریم هر چه رهبری صریح‌تر و تند‌تر نقدشان می‌کند بی‌محاباتر به جنگ راهبردهایش می‌روند.

وحید جلیلی نیز نوشت: «ملیجک‌های قسطنطنیه که برای لبخند نشاندن بر لب باندهای قدرت، منتقدان حسین محمدی و مرتضی میرباقری و عزت ضرغامی و علی عسگری را با ابن ملجم برابر می‌کنند و برایشان شیشکی می‌کشند، به جمهور مردم که می‌رسند میرغضب می‌شوند و ابایی ندارند که مدت‌ها، ملت بی‌پناه را در اوج تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی با سادیسم پنهان و آشکار خود بچزانند و از همان اصحاب قدرت جایزه بگیرند»

3 دیدگاه‌

    • شما سایتهای خارجی همیشه مغرضانه و با دستکاری مطالب سعی در تخریب بیت رهبری داشته اید و بدانید مردم عزیز ایران به این سطح رسیده اند که بد را از خوب تشخیص دهند شما همیشه غیر حرفه ای عمل کرده اید و همیشه مطالبتان توهین امیز بوده است شما آن ور ابیها یک رگ راست ندارید و فقط به دنبال منافع شخصی خود هستید ن این ملت بی گناه

Comments are closed.