روزنامه “سازندگی”: سرمایه گذاری های آبادانی و عمران در کشور سقوط کرده، ولی آینده اقتصادی روشن است

روزنامه سازندگی چاپ تهران در یک ارزیابی تحلیلی از پایین آمدن شدید مبالغ سرمایه گذاری شده برای اقتصاد ایران و اجرای پروژه های آبادانی ابراز نگرانی شدید کرد. این روزنامه در عین حال، از کارنامه دولت روحانی پشتیبانی کرد و نوشت که وضع اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

در گزارش این روزنامه آمده است: «اطلاعات منتشر شده و آمارهای مربوط به‌حساب‌های ملی نشان‌دهنده افت شدید سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است. همچنین دولت با مشکل شدید کسری بودجه مواجه است. این مسئله بدان معناست که دولت همان هزینه‌های معمول و متداول خود را نمی‌تواند به راحتی مرتفع کند. وقتی دولت نمی‌تواند به نیازهای عادی خود به راحتی پاسخ دهد. مسلماً توان کمتری هم برای هزینه کردن در راه توسعه اقتصادی دارد».

روزنامه سازندگی در ادامه مطلب خود نوشت: « کنار این، آمارها حکایت از کاهش مصرف بخش خصوصی می‌کند. تورم در سطح بالایی قرار دارد و این مسئله توان خرید آحاد اقتصادی جامعه را پایین آورده است». در ادامه مطلب آمده است:«فشار از ناحیه ویروس کرونا همچنان ادامه دارد و این مسئله هم به‌عنوان یک متغیر فشار بر روی رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. رشد منفی سرمایه‌گذاری، رشد منفی مصرف بخش خصوصی، تداوم شرایط تحریمی‌و کرونایی را وقتی کنار هم می‌گذاریم نشانه‌ای مبنی بر خروج از رکود به دست نمی‌دهد».

سازندگی در پایان آورده است:«ناکارآمدی اقتصادی دولت را پایانی نیست ولی اقتصاد کشور در مسیر بحران حرکت نیست. این اقتصاد فرو نمی‌پاشد بلکه روز به روز محکم‌تر و استوارتر می‌شود.» مدعیان اصلاحات نمی‌توانند بر این واقعیت که دولت ناکارآمد است، صحه نگذارند اما همچنان نمی‌خواهند مسئولیت بحران اقتصادی کشور را برعهده بگیرند تا جایی‌ که می‌گویند «دولت ناکارآمد است اما اقتصاد در مسیر بحران نیست!»، با اینکه بر منفی بودن شاخص‌های اقتصادی و تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم‌ اشاره می‌کنند اما معلوم نیست بحران اقتصادی از منظر آنان چه معنایی دارد؟