روزنامه نگار لبنانی: پس از صلح با امارات و بحرین، چه هنگام نوبت صلح لبنان با اسرائیل فرا خواهد رسید؟

ملت لبنان در انتظار مشاهده مراسمی که امشب قرار است در کاخ سفید واشنگتن برگزار شود، از خود میپرسند که چه هنگام نوبت صلح آن ها با اسرائیل فرا خواهد رسید؟

این پرسشی است که یک روزنامه نگار شجاع لبنانی به نام ندیم قطیش در شماره امروز (سه شنبه) روزنامه بین المللی عرب زبان به نام الشرق الاوسط منتشر ساخته است. این روزنامه که از اعتبار بسیار در جهان عرب برخوردار است، با هزینه عربستان در لندن انتشار می یابد.

قطیش در گزارش خود می نویسد که دنیای عرب با شگفتی و اشتیاق به مراسمی می نگرد که قرار است امشب به وقت خاورمیانه در واشنگتن برگزار شود و بسیاری از لبنانی ها از خود میپرسند که چه هنگام نوبت صلح آن ها با اسرائیل فرا خواهد رسید.

لبنان از جمله کشورهای عرب است که هرگز با اسرائیل اختلاف نداشته اند و نزاعی بین آنان وجود نداشته است. ولی پس از آن که گروه های ترور فلسطینی در جنوب لبنان مستقر شدند و جند سالی بعد، رژیم ایران حزب الله را در آن کشور برپا ساخت، لبنان به کانون عملیات مسلحانه علیه اسرائیل مبدل گردید و حزب الله بخش جنوبی آن کشور را به پایگاه عملیات جنگی علیه اسرائیل مبدل ساخت.

روزنامه نگار لبنانی در عنوان اصلی مقاله خود نوشته است: «زمان صلح لبنان با اسرائیل چه هنگام فرا خواهد رسید؟»

قطیش می نویسد: هیچ کشوری بیش از لبنان از رسیدن به صلح با اسرائیل سود نخواهد برد. او بی آن که جرات کند مستقیما نام حزب الله را در مقاله خود بیاورد، می نویسد: «گروهی در لبنان وجود دارد که منافع ایدئولوژیکی آن مانع رسیدن به این صلح می گردد».

اشاره او به ایدئولوژی حزب الله است که توسط رژیم ایران در لبنان برپا گردیده و از نابودی اسرائیل سخن می گوید و تهدید می کند با موشک های نقطه زن، که از حکومت ایران گرفته، قادر است هر نقطه اسرائیل را هدف قرار دهد.

بسیاری از کشورهای جهان و در راس آن ها ایالات متحده، حزب الله را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده اند. تحریم برخی موسسات مالی و پولی لبنان که با حزب الله ارتباط دارند، اقتصاد لبنان را به ورشکستگی نزدیک کرده است.

ندیم قطیش در این بخش از مقاله خود جرات می کند صریحا از حزب الله نام برد و می نویسد: «حزب الله دنما آتش سیز با اسرائیل را دامن می زد، زیرا ادامه همین نزاع است که به آن سازمان حق حیات می بخشد که به موجودیت خود ادامه دهد.