روزنامه های حکومت ایران، برکناری رهبر حزب کارگر بریتانیا به علت یهودی ستیزی را “توطئه صهیونیستی” نامیدند

رسانه های حکومت اسلامی ایران، خبر برکناری جِرِمی کوربین از رهبری حزب کارگر با ابراز ناخرسندی عمیق تلقی کردند و طبق معمول این ادعا را مطرح ساختن که این اقدام، در اثر فشار آن چه که “فشار صهیونیسم” نامیدند انجام گرفته است.

در گزارش یک نهاد حقوق بشری به نام “شورای عالی دفاع از تساوی حقوق آمده بود که جرمی کوربین با اظهارات یهود ستیزانه و ارتباط با سازمان های ترور فلسطینی، ثابت کرده که نسبت به یهودیان نظر خوشی ندارد و نمی تواند رهبری یکی از دو حزب بزرگ بریتانیا را به دست داشته باشد.

پیش از آن نیز یک بانوی یهودی که از جانب حزب کارگر عضو پارلمان آن کشور است، و همچنین شمار زیادی از اعضای یهودی این حزب، کوربین را به اظهارات و گرایش های یهود ستیزانه متهم ساخته بودند.

رهبر برکنار شده حزب کارگر بریتانیا ادعا کرد که این اتهامات نادرست است و نسبت به گرایش های یهود ستیزانه او “بسیار اغراق شده است”.

این رهبر پیشین گفت که این اتهامات را نمی پذیرد و نسبت به اتهاماتی که به او وارد آمده فرجامخواهی خواهد کرد و در مبرا ساختن خویش خواهد کوشید.

جرمی کوربین در حالی این ادعا را مطرح می سازد که سال گذشته نیز فاش شد که او با سازمان های ترور فلسطینی در ارتباط بوده و حتی به روی سنگ قبر تروریست هایی دسته گل نثار کرده که حدود پنجاه سال پیش، ورزشکاران اسرائیلی در المپیاد مونیخ را به گروگان گرفته و شماری از آنان را کشته بودند، ولی خود آن ها نیز در جریان نجات جان گروگان های دیگر، هلاک شدند.

جرمی کوبین ابتدا این اتهام را نادرست خواند و پس از آن که عکس های او در کنار سرکردگان ترور فلسطینی در کنار سنگ قبر این افراد انتشار یافت، به آن اعتراف کرد.

رسانه های حکومت اسلامی ایران طبق معمول ادعا کردند که رهبر پیشین حزب کارگر قربانی “توطئه صهیونیستی” شده است.

رهبران حزب کارگر بریتانیا، همیشه به طور سنتی روابط خوبی با اعراب داشته اند. ولی کوربین در برخی سخنان خود، عملا از ترور فلسطینی علیه اسرائیل جانبداری می کرد.