روزنامه پاکستانی “دیلی تایمز”: به سود پاکستان است که با اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک برقرار سازد

روزنامه پاکستانی “دیلی تایمز”: به سود پاکستان است که با اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک برقرار سازد

یک روزنامه پاکستانی در مقاله اساسی خود به دولت اسلام آباد توصیه کرد که اسرائیل را به رسمیت بشناسد و با این کشور روابط دیپلماتیک عادی برقرار سازد. این توصیه در حالی انتشار می یابد که بحران نظامی بین پاکستان و هند دوباره به یک درگیری جنگی مبدل شد که خوشبختانه مهار گردید.

دولت هند که استان کشمیر را متعلق به خود می داند، و در مقابل، پاکستان ادعای مالکیت آن را دارد، اکنون بیش از بیست سال است مناسبات کامل دیپلماتیک با اسرائیل برقرار ساخته و از همکاری های بسیار سودمندی با این کشور برخوردار است.

روزنامه انگلیسی زبان دیلی تایمز چاپ اسلام آباد که معمولا دیدگاه های دولت پاکستان را بازتاب می دهد، در مقاله اساسی روز گذشته خود (سه شنبه) نوشت که دولت هند از طریق دوستی با اسرائیل و همکاری با این کشور، از بهترین جنگ افزارها برخوردار می شود و این واقعیت باعث موفقیت های عمده ارتش هند در رویارویی با پاکستان می گردد.

در این مقاله اساسی پرسیده شده که چرا دولت پاکستان باید خود را از دوستی با اسرائیل محروم کند؟

دیلی تایمز در توجیه توصیه خود در مورد برقراری روابط رسمی و دیپلماتیک با اسرائیل می نویسد: پاکستان هرگز دشمن اسرائیل نبوده و با این کشور خصومتی نداشته و ندارد و بنابراین باید در فکر نزدیک شدن به اسرائیل و دوستی با این کشور باشد.

دیلی تایمز نوشت در شرایطی که دو کشور عمده عربی با اسرائیل صلح کرده اند و امیر نشین های عرب حوزه خلیج فارس نیز خواهان نزدیکی و همکاری با اسرائیل هستند، دلیلی وجود ندارد که پاکستان چشمان خود را ببندد و موجودیت کشور اسرائیل را نادیده بگیرد.

یادآوری می شود که نخست وزیر هند چندی پیش از اسرائیل به طور رسمی دیدن کرد و خواستار برخورداری از تکنولوژی پیشرفته اسرائیلی به ویژه در بازیافت آب های مصرف شده گردید.

هند یکی از خریداران عمده جنگ افزارهای بسیار پیشرفته اسرائیل است. ولی به موازات آن، همکاری های گسترده ای نیز در زمینه تکنولوژی اینترنتی و امور فنی بین دو کشور برقرار است.

دولت پاکستان هنوز نسبت به توصیه دیلی تایمز برای برقراری روابط با اسرائیل پاسخی نداده است. ولی در گزارش های پیشین آمده بود که یک رشته تماس های مقدماتی، اما محرمانه، بین نمایندگان دو کشور در این زمینه جریان دارد.

پاکستان تنها کشور مسلمانی است که دارای بمب هسته ای می باشد. سال ها پیش، معمر قذافی رهبر لیبی تلاش کرده از دولت اسلام آباد بمب اتمی خریداری کند تا آن را علیه اسرائیل بکار برد. ولی دولت پاکستان از فروش آن به قذافی روی گردانید.

روزنامه دیلی تایمز در مقاله اساسی خود یادآور شد که پرزیدنت پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان نیز خواهان به رسمیت نشناختن اسرائیل بود. این روزنامه نوشت: اکنون زمان آن است که پارلمان پاکستان ابتکار عمل را به دست گیرد و موجبات عادی سازی روابط سیاسی با اسرائیل را فراهم سازد.