روزنامه کویتی “القبس” فاش ساخت :  سپاه پاسداران برای گروهای نیابتی خود در عراق تجهیزات نظامی ارسال کرده است

روزنامه کویتی “القبس” در گزارشی به نقل از منابع خویش فاش کرد که سپاه پاسداران اخیرا تجهیزات نظامی برای نیروهای نیابتی خود در عراق ارسال کرده است.

در این گزارش آمده است که سپاه پاسداران افزون بر پهپادهای ساخت ایران، به انتقال موشکهای کوتاه برد و دقیق “آرش” نیز اقدام کرده است.

القبس نوشته است: موشک‌های “آرش” متعلق به نیروی دریایی سپاه است و پهپادها ارسالی ایران در مراکز بشدت حفاظت شده در استان‌های جنوبی عراق نگهداری می‌شود.

به  گزارش روزنامه القبس، ارسال این تجهیزات ابتدا از تهران به پادگان “الکوثر”  در غرب اهواز و سپس از طریق گذرگاه مرزی«شلمچه» انجام گرفته است.

در حالی که این تجهیزات نظامی در مراکز متعلق به گروه‌های ستیزه جوی وابسته به ایران نگهداری می شود اما عناصر سپاه قدس ایران نظارت و مراقبت مستقیم بر این ساز و برگ نظامی را بر عهده دارند.