روزنامۀ جمهوری اسلامی: اسرائیل توانسته است از چهار سو حکومت اسلامی ایران را محاصره کند»!

روزنامۀ جمهوری اسلامی که روزگاری بیانگر دیدگاه های علی خامنه ای به شمار می رفت، در مقاله اساسی امروز خود (پنجشنبه) به حکومت توصیه می کند که تهدیدهای اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل در ایران را جدی بگیرند و با آن رویارویی کنند.

مسیح مهاجری سردبیر جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت اختلال در سوخت رسانی و فلج شدن اکثر جایگاه فروش بنزین را به اسرائیل نسبت داده و می نویسد که این نخستین بار نیست که اسرائیل با دانش سایبری خود موفق می شود این گونه اوضاع را در ایران به هم زند.

مسیج مهاجری در مقاله خود که علنا و به صورت کاملا صریح به ناتوانی های رژیم در رویارویی با کشوری که برای نابودیش هر روز شعار می دهد، یادداشت خود را با این عنوان انتشار داد:: «تهدید رژیم صهیونیستی را جدی بگیرید».

مسیح مهاجری نوشت: «اختلالاتی که در جایگاه های فروش بنزین رخ داد، باز هم به رژیم صهیونیستی دولت اسرائیل باز می گردد».

با این همه، سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی می نویسد که در همه سایبری اخیر، اسرائیل شکست خورده و رژیم ایران توانسته است بر این بحران چیره شود، ولی در هر حال باید خطر جاسوسی و خرابکاری از جانبت “رژیم صهیونیستی” را جدی بگیرد.

این ارزیابی در حالی انتشار می یابد که با گذشته دو روز از این حمله سایبری، هنوز هیچ یک از جایگاه ها به فروش بنزین یارانه ای باز نگشته و فقط شماری از جایگاه ها بازگشایی شده که تنها بنزین غیر یارانه ای را با دو برابر نرخ در اختیار رانندگان می گذارد.

با این همه، مسیح مهاجری در ادامه یادداشت خود خطاب به حکومت نوشت: «طی سال های اخیر ما بارها در مورد رخنه اسرائیل و نفوذ اطلاعاتی آن و حملات سایبری هشدار داده ایم، ولی تا کنون در این زمینه کاری انجام نشده است».

روزنامه جمهوری اسلامی به این واقعیت اعتراف کرده که همکاری اسرائیل با کشورهای همسایه ایران، روز به روز بیشتر می شود و این در حالی که رژیم ایران همچنان شعار می دهد که اسرائیل نابود باید گردد و ادعا میکند که اضمحلال اسرائیل نزدیک است و بزودی نامی و نشانی از این کشور باقی نخواهد ماند.

مسیح مهاجری نوشت که اسرائیل در سال های اخیر با همسایگان جنوبی ایران، یعنی امارات عربی متحده و همچنین بحرین به توافق رسیده و در همسایگی شمال ایران، یعنی آذربایجان نیز از نفوذ و همکاری بسیار برخوردار است و هنگام آن است که رژیم ایران این واقعیت را جدی بگیرد و برای رویارویی با آن به اقدامات و تدابیر لازم دست بزند.

سردبیر جمهوری اسلامی حتی ادعا کرد که اسرائیل در افغانستان نیز که در همسایگی شرق ایران قرار دارد از نفوذ برخوردار است. ولی معلوم نیست که مهاجری بر چه اساسی این ارزیابی را ارائه کرده، زیرا غیرمنطقی به نظر می آید که تعصب گرایان طالبانی در افغانستان که داعش همکار آن ها محسوب می شود، حاضر به همکاری با اسرائیل باشند. ولی جمهوری اسلامی با مطرح کردن این نفوذ، نتیجه می گیرد که اسرائیل از هر چهار طرف ایران را محاصره کرده است.

این ارزیابی در حالی منتشر می شود که سرکردگان رژیم ایران بارها ادعا کرده اند که از طریق حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی فلسطین و همچنین استقرار در سوریه، اسرائیل را از هر چهار سو محاصره کرده اند – ولی اکنون یکی از بلندپایگان رژیم اسلامی ایران است که گله می کند اسرائیل توانسته به محاصره ایران بپردازد.

مسیح مهاجری در پایان یادداشت خود نتیجه گرفته که بارها در طول سال ها در این زمینه به رژیم هشدار داده، ولی سران حکومت و ماموران آن چنین تذکری را جدی نگرفته و برای رفع خطر به هیچ اقدام ضروری دست نزده اند.