روز جهانی زن در حالی در دنیا برگزار می شود که زنان ایران سخت ترین دوران محرومیت های خود را میگذرانند

زنان ایرانی یکی از محروم ترین جوامع جهان محسوب می شوند زیرا از هنگام به روی کار آمدن حکومت اسلامی، بسیاری از قوانین تساوی حقوق بین زن و مرد در ایران باطل شده است

امروز در بسیاری از کشورهای دنیا روز جهانی زن برگزار می شود که هدف از آن آشنا ساختن جهانیان با حقوق انسانیِ زنان است که نباید در مقایسه با مردان مورد تبعیض قرار گیرند.

زنان ایرانی یکی از محروم ترین جوامع جهان محسوب می شوند زیرا از هنگام به روی کار آمدن حکومت اسلامی، بسیاری از قوانین تساوی حقوق بین زن و مرد در ایران باطل شده است.

حکومت ایران چنین روزی را به رسمیت نمی شناسد و به جای زادروز یکی از بانوان امامان شیعه در عربستان را  به عنوان روز زن تعیین کرده است.

ایرانیان در چندین کشور جهان، به مناسبت روز زن آئین هایی برگزار خواهند کرد. در لوس آنجلس نیز روز یکشنبه (پس فردا) تظاهراتی در برابر فدرال بیلدینگ برگزار خواهد گردید.

در اسرائیل، با آن که زنان در ده های اخیر در ردیف مردان قرار داشته اند، ولی هنوز مواردی از تبعیض علیه آنان وجود دارد. شمار زنان در مقامات بالای دولتی و خصوصی در اسرائیل هنوز کمتر از درصدِ زنان در جامعه اسرائیلی می باشد و همچنین در برخی رشته ها، درآمد ماهیانه زنان حدود سی درصد از مردان کمتر است.

در مقابل، در ارتش اسرائیل تلاش می شود دختران سرباز به همه رشته ها وارد شوند و در همه زمینه های خدمت کنند. در سال های اخیر شماری از دختران اسرائیلی دوره خلبانی جنگی را با موفقیت گذرانده اند و در برخی زمینه های دیگر نیز استعداد خود را نمایش داده اند. ولی در این رشته نیز برخی عوامل مذهبی و یا افراد سنتی، ورود زنان به برخی رشته های نظامی را ناشایست می دانند.

حکومت خودگردان فلسطینی، در روز جهانی زن، از همگان خواستار شد که به تجلیل از زنان تروریست فلسطینی بپردازند که به علت کشتن شهروندان اسرائیلی و یا دست زدن به عملیات تروریستی دیگر، در زندان های اسرائیل به سر می برند.

حکومت خودگردان، قتل زنان و کودکان اسرائیلی به دست تروریست های فلسطینی را بخشی از مبارزه خود برای رسیدن به آن چه که “حقوق حقه” خود می نامد، می باشد. حکومت خودگردان، همچنین به پرداخت حقوق ماهیانه به همه تروریست های زندانی در اسرائیل ادامه می دهد.