روسای جمهوری اسرائیل و لهستان، در کنار هم در اردوگاه نازی راه پیمایی کردند

آئین یادروز قربانیان هولوکاست، شامگاه دیروز (پنجشنبه)، در یک آبادی کشاورزی در اسرائیل که توسط بازماندگان رزمندگان گتو ورشوعلیه آلمان نازی برپا شده است به انجام رسید. در این همایش، وزیران دفاع و دارائی اسرائیل سخنرانان اصلی بودند که در عین حال که به فاجعه هولوکاست پرداختند، با ملت سوریه که امروز در برابر نیروهای جهنمی ایستاده و قربانی کاربرد سلاح های شیمیایی می شود، ابراز همدردی کردند.

در لهستان نیز، شب گذشته رئیس جمهوری اسرائیل و بیش از یک هزار نفر اسرائیلیانی که به مناسبت یادروز هولوکاست به محل اردوگاه مرگ آشوویتس در لهستان رفته بودند، به خواندن سرودهای یادبود و از جمله سرود پارتیزان ها پرداختند.

در راه پیمایی روز گذشته بین دو اردوگاه مرگ در لهستان، رئیس جمهوری آن کشور در کنار رئیس جمهوری اس

رائیل، این مسافت را پیمود تا با یهودیانی که قربانی فجایع نازی شده اند ابراز همبستگی کند.

دولت راست گرای لهستان ادعا می کند که اهالی کشور او در جنایات نازی ها نقشی نداشته اند. ولی اسناد تاریخی و اظهارات یهودیان لهستانی که از این فاجعه بزرگ جان سالم به در برده اند، نشان می دهد که تقریبا در هر شهر و شهرک لهستان، افرادی بوده اند که با نازی ها برای شناسایی و کشتار یهودیان همکاری می کردند.

به گفته آگاهان، یکی از انگیزه این تبهکاران، خوی یهوستیزانه آنان بود. ولی همزمان، آن ها قصد داشتند اموال یهودیانی را که بازداشت گردیده و به اردوگاه های مرگ فرستاده می شدند مصادره کنند.

پرزیدنت روبی ریولین رئیس جمهوری اسرائیل، روز گذشته (پنچشنبه) ساعتی پیش از آن که راه پیمایی به یاد جانباختگان آغاز شود، به رئیس جمهوری لهستان گفت که در کشور او زمینه مساعدی از یهودستیزی وجود داشته که باعث شده نازی ها آن سرزمین را به عنوان محل برپایی اردوگاه های مرگ انتخاب کنند.

در گزارش ها آمده است که در کنار پرزیدنت ریولین، در راه پیمایی به یاد جانباختگان هولوکاست، همه امیران و فرماندهای ارتش اسرائیل و همچنین دوازده هزار نفر جوان از اسرائیل و ۴۱ کشور دیگر جهان شرکت کردند.

این راه پیمایی هر سال در فاصله بین دو اردوگاه مرگ آشوویتس و بیرکناو صورت می گیرد، ولی شمار شرکت کنندگان امسال، از همه سال های گذشته بیشتر بود.

 

یک دیدگاه

  1. یکی از انگیزه این تبهکاران، خوی یهوستیزانه آنان بود. ولی همزمان، آن ها قصد داشتند اموال یهودیانی را که بازداشت گردیده و به اردوگاه های مرگ فرستاده می شدند مصادره کنند.

Comments are closed.