روسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در بیانیه سوچی تعهد کردند که تمامیت ارضی سوریه را محترم می شمارند

روسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه در کنفرانس سوچی پیرامون آینده سوریه

در بیانیه پایانی همایش سوچی، از جمله گفته شده است که کشورهای روسیه، ایران و ترکیه خود را نسبت به حفظ تمامیت ارضی سوریه متعهد می دانند و همچنان به همکاری در این زمینه با یکدیگر ادامه خواهند داد

با برگزاری همایش روسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در سوچی، شرکت کنندگان از تصمیم ایالات متحده برای بیرون بردن سربازانش از سوریه ابراز خشنودی کردند. ولی در همان حال، پرزیدنت پوتین گفت که هنوز هیچ تغییراتی مشاهده نکرده که نشان دهد دولت آمریکا سربازانش را از سوریه بیرون می برد.

این سخنان در حالی بیان می شود که در گزارش های پیشین گفته شده بود که خروج سربازان آغاز گردیده و قرار است در ظرف چند هفته آینده به انجام برسد.

آگاهان می گویند که دولت های روسیه، ایران و ترکیه دارای منافع متفاوتی در سوریه هستند، ولی در همان حال می کوشند با هم کنار آیند و نوعی هماهنگی به وجود اورند. در حالی که روسیه می خواهد سوریه را به پایگاه سیاسی و نظامی خود در خاورمیانه و حوزه دریای مدیترانه مبدل سازد، حکومت ایران می خواهد بر آن سرزمین تسلط یابد تا از آن جا بتواند اسرائیل را مورد تعرض قرار دهد.

ترکیه نیز احتمالا به بخش های شمالی سوریه نظر دارد و می خواهد در آن جا یک نوار امنیتی برای خود به وجود آورد که چریک های کرد نتوانند شمال سوریه را به پایگاه عملیاتی علیه ارتش و حکومت ترکیه، و به هدف استقلال کردها در آن کشور مبدل سازند.