روسای نهادهای پزشکی به حسن روحانی نیز هشدار دادند که خامنه ای حق ندارد در امور درمانی اظهار نظر کند

پیکار مردم ایران برای برخورداری از واکسن های شناخته شده ضد کورونا ادامه دارد و پس از اعتراض های روز گذشته اعضای سازمان نظامی پزشکی در رد دستورات خامنه ای در مورد ممنوعیت واردات واکسن های ساخت آمریکا و اروپا، روسای نظام پزشکی ایران در نامه تازه ای خطاب به روحانی هشدار دادند: به دور از مسائل سیاسی و برای نجات مردم ایران واکسن بخرید

نظام پزشکی ایران با انتشار بیانیه ای بطور غیر مستقیم دستور خامنه ای را برای ممنوعیت برای خرید محکوم کرد و گفت که اظهار نظر در این باره باید از روی کارشناسی و تخصص پزشکی باشد

آنان در این نامه  با تاکید بر اینکه امروز “خرید واکسن نیازی حیاتی و ضروری است”، اعلام کردند باید به این موضوع “صرفا بر اساس نگرشی علمی” و “فارغ از مسائل سیاسی” پرداخته شود.

در این نامه  با اشاره به آغاز واکسیناسیون کرونا در «بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، تنها راه غلبه و قطع زنجیره بیماری کرونا «تامین سریع و استفاده از واکسن مناسب و موثر بر اساس اولویت‌های تعیین شده دانسته شده است».

امضا کنندگان این نامه، محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، مصطفی معین، رئیس شورای عالی، عباس آقازاده مسرور، رییس مجمع عمومی این سازمان، و ایرج فاضل، رییس مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران هستند.

روسای نظام پزشکی نوشته اند : «طی مراحل علمی و تولید انبوه واکسن داخلی به زودی مسیر نخواهد شد، اما مقام‌های وزارت بهداشت بر تولید واکسن داخلی کرونا تاکید می‌کنند.

در این نامه با تاکید بر اولویت تهیه و خرید واکسن کرونا، حتی انحصار خرید واکسن از مسیر برنامه کوواکس سازمان جهانی بهداشت نیز با توجه به درخواست‌های کشورهای متقاضی متعدد و سهمیه‌بندی ناکافی دانسته شده است.

پیشتر نیز مایکل رایان، مدیر اجرایی برنامه فوریت‌های سلامت سازمان بهداشت جهانی، از ایران خواسته بود از سیاسی کردن موضوع واکسن کرونا پرهیز کند.

علی خامنه‌ای، به تازگی در سخنانی غیر علمی و کارشناسی  ورود “واکسن آمریکایی و انگلیسی” کرونا به ایران را ممنوع اعلام کرد و گفت به واکسن کرونا تولید فرانسه نیز اعتماد ندارد.

در همین زمینه  حسن روحانی نیز  اعلام کرد مردم ایران «وسیله آزمایش واکسن‌های خارجی نمی‌شوند».

همچنین سعید نمکی وزیر بهداشت ایران نیز به تقلید از خامنه ای گفت: «چگونه آمریکایی که برای بیمار ما اجازه واردات و گردش پول نمی‌داد امروز برای افراد سالم ما واکسن هدیه می‌کند».

نمایندگان مجلس نیز با تملق گویی گفته بودند که خرید واکسن خارجی ممنوع است .

این در حالی که شماری زیادی ازمردم با محکوم کردن این ممنوعیت، خامنه‌ای را به نادیده انگاشتن حق حیات و حق سلامت مردم ایران متهم کرده‌ و دستور او را “فتوای قتل عام مردم ایران” دانسته‌اند.