روسیه از ابعاد دخالت نظامی خود در سوریه پرده برداشت و به تحمیل تلفات در جنگ داخلی آن کشور اعتراف کرد

نخستین واحدهای نظامی آن کشور در سه سال پیش در چنین روزهایی به سوریه فرستاده شد

دولت روسیه از ابعاد حضور نظامی گسترده خود در سوریه پرده برداشت و تائید کرد که طی سه سالی که از دخالت نظامی آن کشور در سوریه می گذارد، شصت و سه هزار سرباز روسی در عملیات نظامی شرکت داشته اند. وزارت دفاع  روسیه با افشای این امر، به شمار تلفات ارتش آن کشور در سوریه اشاره ای نکرد. ولی سازمان های حقوق بشر سوریه می گویند که سربازان روسی به طور مستقیم عامل قتل بیش از هفده هزار نفر از شهروندان سوری بوده اند.

انتشار این آمار نشان می دهد که دخالت نظامی روسیه در سرکوب مخالفان رژیم بشار اسد، بسیار موثرتر از عملیات نظامی سپاه قدس و حزب الله لبنان در این راستا بوده است و در واقع، رئیس جمهوری سوریه، ادامه موجودیت رژیم خود را مرهون روسیه است و این در حالی که حکومت ایران ادعا می کند که در نجات حکومت بشار اسد، نقش کلیدی داشته است.

در یک برنامه ویدیویی که از حانب ارتش روسیه انتشار یافت، آمده است که نخستین واحدهای نظامی آن کشور در سه سال پیش در چنین روزهایی به سوریه فرستاده شد.

در این ویدئو آمده است که نیروی هوایی روسیه در این سه سال ۳۹ هزار ماموریت جنگی برای بمباران مواضع مخالفان رژیم بشار اسد انجام داده است. به گفته کارشناسان نظامی، این آمار نشان می دهد که نیروی هوایی روسیه سهم بزرگی  در سرکوب مخالفان اسد داشته است.

ولی در همان حال تاکید می شود که هزاران نفر از اهالی سوریه، از زن و کودک و پیر و جوان، در این بمباران های هوایی روسیه کشته شده اند.

خود وزارت دفاع روسیه ارزیابی کرده که در بمباران های هوایی، موجب مرگ ۸۶ هزار نفر از رزمندگان علیه رژیم بشار اسد شده است که بی تردید ده ها هزار نفر غیرنظامی در شمار آنان بوده اند.

نیروی هوایی روسیه افتخار می کند که بیش از ۲۱ هزار مکانی را که به ادعای آن ارتش، مراکز فعالیت نظامی مخالفان اسد بوده، بمباران کرده اند.

سازمان های سوری دفاع از حقوق بشر می گویند که ارتش روسیه موجب مرگ حدود ۱۸ هزار نفر شهروند غیرنظامی سوریه شده که حدود دو هزار نفر از آنان کودک و بیش از یک هزار نفر زن بوده اند. به گفته این نهادها، بیش از چهارهزار نفر از مخالفان اسد توسط ارتش روسیه کشته شده اند و در کنار آن ها بیش از پنج هزار تن از اعضای داعش هلاک شده اند.

تعیین میزان درستی این آمار امکان پذیر نیست. ولی در هر حال از ابعاد خونریزی در سوریه و به ویژه در میان افراد غیرنظامی پرده بر می دارد.

به گفته نهادهای حقوق بشری، در ظرف بیش از هفت سالی که از آغاز جنگ داخلی در سوریه می گذرد، دست کم چهارصد هزار نفر قربانی شده و بیش از سه میلیون نفر آوارده گردیده اند.

حکومت اسلامی ایران ادعا می کند که در سوریه افراد رزمنده ندارد، بلکه همه فرستادگان آن، در نقش مشاوران نظامی عمل می کنند.

و به عنوان آخرین مطلب بخش اول این مجموعۀ خبری:

گروه تروریستی داعش که در خاورمیانه در حال احتضار است و نفس های آخر خود را می کشد، بیانیه ای صادر کرد و از عمل جنایتکارانه یک مسلمان فرانسوی که با فریاد الله و اکبر دو تن را کشته بود به تجلیل پرداخت و او را عضو مبارز خود دانست که علیه دنیای کفر وارد جنگ شده است. ولی ساعتی بعد معلوم شد دو نفری که با فریادهای الله و اکبر کشته شده اند، یکی مادر و دیگر خواهر فرد قاتل بوده است، که داعش آن همه به آن بالیده بود.

کشتن دیگران را افتخار می دانند و آن را به حساب فرامین واجب اسلامی می نویسند!