روسیه به بزرگترین رزمایش نظامی از هنگام سقوط شوروی، دست می زند


دولت روسیه اعلام کرد که بزودی بزرگترین مانور نظامی خود را برگزار خواهد کرد که از هنگام فروپاشی اتحاد شوروی تا کنون سابقه نداشته است. قرار است در این مانور سیصد هزار سرباز شرکت داده شوند و بخش عمده ای از قدرت زمینی و دریایی و هوایی ارتش روسیه به آزمون گذاشته شود. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این رزمایش گسترده، در دو بخش مرکزی و شرقی روسیه برگزار خواهد گردید و انواع سناریوهای جنگی به تمرین گذاشته خواهد شد.
خبر برگزاری این رزمایش در حالی انتشار می بابد که دانه های از سرگیری جنگ سرد بین روسیه و قدرت های غربی دوباره جوانه می زند و طرفین در بسیاری از موارد اختلاف نظر دارند و حتی در حال جدال هستند.
در بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته شد که در این مانور بیش از یک هزار هواپیمای جنگنده روسی شرکت خواهند داشت. این رزمایش “وستوک” نام گرفته که به مفهوم خاور یا شرق است.
در همین حال اعلام شد که یک ناوگان دریایی روسیه، خود را به سواحل سوریه در آب های دریای مدیترانه رسانده است.
با آن که پرزیدنت ترامپ در ماه های اخیر کوشیده از شدت بحران روابط با روسیه بکاهد، ولی یک رشته درگیری های بین المللی بین دو کشور وجود دارد که معلوم نیست چگونه می توان بر آن پل زد.
ایالات متحده، دولت روسیه را متهم می کند که سیاست توسعه طلبی در پیش گرفته و بر زمین هایی متعلق به کشورهای دیگر مسلط شده و از این تحریم هایی را علیه آن کشور برقرار کرده است.
دولت های غربی و به ویژه ایالات متحده، از سیاست روسیه در همکاری با حکومت اسلامی ایران و دخالت جنگی در سوریه نیز ناخشنود هستند.
برخی تحلیلگران می گویند که روسیه در دوران پرزیدنت ولادیمیر پوتین، به طور پیگیر به یک سیاست امپریالیستی و کولونیالیستی روی آورده و قصد نهایی او زنده کردن اتحاد شوروی و یا بازگرداندن دوران امیراطوری تزارها می باشد.