روسیه نیز همانند حکومت ایران، با ربودن افراد، می خواهد تبهکاران خود را از کشورهای دیگر تحویل بگیرد

بانوی جوان اسرائیلی نعما ییساخار، که دادگاه روسیه او را به هفت سال و شش ماه زندان محکوم ساخته است تا شاید او را با هاکر روسی در اسرائیل مبادله کند

اسرائیل بیم دارد که دولت روسیه نیز، به تقلید از شیوه حکومت اسلامی ایران، به گروگان گیری روی آورده تا بتواند به مبادله زندانیان دست بزند. سخن از یک بانوی جوان اسرائیلی است که برای گردشگری رهسپار روسیه شده بود، ولی در فرودگاه مسکو به اتهام در اختیار داشتن ۹ گرم ماده “کانابیس” (که حشیش محسوب می شود) بازداشت شد و در یک محاکمه نمایشی به هفت سال و شش ماه زندان محکوم گردید.

در همین حال، ایالات متحده از اسرائیل خواستار شده یک فرد “هاکر” روسی را که با ورود غیرمجاز به کامپیوترهای دیگران مرتکب جرائم مختلف گردیده به آن کشور تحویل داده شود و مورد محاکمه قرار گیرد.

روسیه به اسرائیل هشدار داده بود که مبادا درخواست ایالات متحده را بپذیرد. گفته می شود که دستگیری دختر اسرائیلی و محکوم کردن او به چنین مجازات سنگینی، نوعی ترفند روسیه برای بازداشتن اسرائیل از تامین خواسته ایالات متحده می باشد.

در اسرائیل ارزیابی شده بود که اگر از استرداد هاکر روسی خودداری شود، روسیه نیز دختر گردشگر اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. در بسیاری از کشورهای جهان، در اختیار داشتن چند گرم حشیش، برای مصرف شخصی، جرم محسوب نمی شود.

با این همه، در اورشلیم اعلام شد که اسرائیل قصد جدی دارد هاگر روسی را به مقامات دادگستری ایالات متحده تحویل دهد.