روسیه هیئتی از حزب الله لبنان را در رابطه با جنگ سوریه، به مسکو دعوت کرد و ایران را دور زد

از مجموعۀ فعالیت های دیپلماتیک چند هفته اخیر روسیه در خاورمیانه، چنین بر می آید که دولت مسکو قصد دارد دست حکومت ایران را از تسلط بر سوریه قطع کند و اداره کردن امور آن کشور را به دست یک شورای حکومت نظامی” بسپارد که رژیم ایران در آن نفوذی نداشته باشد.

دولت مسکو برای رسیدن به این هدف، با شمار زیادی از کشورهای عرب منطقه به رایزنی پرداخته و اکنون قرار است که هیاتی از سرکردگان حزب الله لبنان نیز در روزهای آینده به مسکو بروند تا درباره همین موضوع بررسی هایی نیز با آن ها به عمل آید.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه سوریه در سفر اخیر به امارات و عربستان، مساله آینده سیاسی سوریه را نیز مطرح ساخت، ولی درباره ماهیت آن خبر موثقی در دست نیست.

روسیه با ترکیه و کشورهای دیگر نیز در این زمینه مشورت های زیادی به عمل آورده که جزئیات آن نیز محرمانه مانده است.

در همان حال که رژیم ایران می خواهد با سوء استفاده از حضور خود در سوریه، آن کشور را به پایگاه نظامی عمده خود علیه اسرائیل مبدل سازد، روسیه می کوشد از ادامه این نفوذ و گسترش آن جلوگیری کند تا همچنان، عامل اصلی تاثیر گذاری سیاسی در آن کشور حساس باشد که در ساحل دریای مدیترانه قرار دارد و از نظر روسیه، دروازه نیروی دریایی آن کشور به سوی اروپا محسوب می شود.

دعوت از هیات سیاسی حزب الله لبنان به مسکو، می تواند یک دهن کجی نیز به حکومت ایران محسوب شود – زیرا حزب الله به طور کامل توسط رژیم ایران تامین مالی و تسلیحاتی می شود و به خواست رژیم ایران، گردان هایی را به سوریه فرستاده و تا کنون چند صد نفر نیر تلفات داده است. ولی دولت مسکو، سران حزب الله را بدون حضور نمایندگان حکومت ایران به مسکو دعوت می کند.

روزنامه های عربی نوشتند که روسیه با شماری از افراد برجسته اپوزیسیون سوریه نیز تماس هایی برقرار ساخته تا آن ها را نیز در شورای نظامی حکومتی آینده شرکت دهد.

مقامات دولت کنونی سوریه، هنوز به این گزارش ها واکنشی نشان نداده اند.