روند کورونا در اسرائیل رو به کاهش است و آزادی های فردی و اقتصادی گسترده تر می شود

کارشناسان امور بهداشتی اسرائیل با خرسندی می گویند که کشور بحران خطرناک کورونا را تا حدود زیادی، با موفقیت پشت سر گذاشته و از امروز می توان بر ابعاد آزادی های مردم افزود و برای بازگشایی امور بازرگانی و کسب و کار نیز تسهیلات جدیدی ایجاد کرد. اسرائیل به طور نسبی، یکی از کمترین شمار قربانیان را داشته و از نظر شمار مبتلایان نیز در موقعیت تحسین کننده ای در جهان قرار دارد.

در یک بررسی بین المللی آمده است که اسرائیل از نظر مهارت در شیوه رسیدگی به کورونا و کاهش میزان ابتلا به آن، و همچنین شمار قربانیان، مقام سوم را در جهان به دست آورده است.

در شبانه روز گذشته، تانها ۲۹ مورد تازه از ابتلا به کورونا گزارش شده که پایین ترین میزان در چندین هفته اخیر می باشد. در مقابل، ۱۰۹ تن بر شمار شفا یافتگان افزوده شده است. از میان بیش از شانزده هزار نفری که به کورونا مبتلا شدند، در حال حاضر ۲۳۴ تن با حال بد بستری هستند، که ۹۳ تن از دستگاه تنفسی استفاده می کنند. در شبانه روز اخیر دو تن دیگر فوت کرده اند و شمار قربانیان به ۲۳۴ تن رسیده است.

بحث و جدل در میان جناح ها و اقشار در اسرائیل پیرامون زمان بازگشت به زندگی عادی ادامه دارد. از امروز نه تنها شمار بیشتری از مدارس، به صورت محدود بازگشایی شده، بلکه امکان نمازگزاری در خارج از ساختمان کنیسا و همچنین برگزاری جشن عروسی با حداکثر پنجاه نفر مجاز گردیده است. ولی در همه این موارد، باید فاصله دو متری بین افراد و پوشیدن ماسک بهداشتی رعایت شود.

خبر خوشحال کننده دیگر آن است که از این پس مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها اجازه خواهند داشت نوه ها و فرزندان خود را ملاقات کنند، ولی در آغوش گرفتن آنان ممنوع است و فاصله دو متری باید رعایت شود.

روزه داران ماه رمضان و کاسبکاران عرب و مسلمان نیز فشار می آورند که مغازه ها ساعات بیشتری باز باشند.

همچنین برخی فعالیت های ورزشی نیز آزاد شده و تسهیلات بیشتری در راه است. ولی مقامات هشدار می دهند که محدودیت ها هنوز تا مدت زمانی نامعلوم باید ادامه یابد و اگر آزادی های کنونی موجب افزایش موارد ابتلا گردد، محدودیت های پیشین به صورت جزیی یا به طور کامل باز خواهد گشت.