رویترز : صادرات نفت ایران بعد از چهار ماه افزایش متوالی دوباره سقوط کرد 

بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات کالا، کپلر، صادرات نفت ایران از حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز طی ماه اکتبر پارسال به تدریج افزایش یافت و در ماه ژانویه به ۶۱۴ هزار بشکه در روز رسید.

بر اساس این آمارهای جدید شرکت‌های مشاوره انرژی و ردیابی نفتکش‌ها ،  صادرات نفت ایران بعد از چهار ماه افزایش متوالی، در ماه فوریه به شدت سقوط کرده است.

خبرگزاری رویترز نیز  با استناد به آمارهای شرکت مشاوره انرژی «اس‌وی‌بی اینترنشنال»، میزان صادرات روزانه نفت ایران در ماه فوریه را ۲۳۸ هزار بشکه گزارش داده است.

متوسط صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۲۰ هزار بشکه در روز بوده است. این رقم در دوران پیش از تحریم‌ها ۲.۵ میلیون بشکه بود.

افت صادرات نفت ایران به ۲۳۸ هزار بشکه در ماه فوریه در حالی است که دولت حسن روحانی در بودجه سال ۱۴۰۰ صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت را گنجانده است.