رویدادهای ضد یهودی در نیویورک، آمستردام و پاریس، نشان دیگری از شدت گرفتن یهودستیزی در غرب است

صلیب شکسته در گورستان یهودی در شمال فرانسه و نزدیکی مرز آلمان

در چند نقطه ایالات متحده و اروپا، در روزهای گذشته چند حادثه یهود ستیزانه رخ داده که در واقع ادامه موج عملیات ضد یهودی در یک سال اخیر است.

در نیویورک، افراد ناشناس به روی دیوارهای یک مدرسه ابتدایی صلیب شکسته نقش کردند و شعار “درود بر هیتلر” نوشتند.

در شهر آمستردام در هلند نیز افراد ناشناس به روی دیوارهای چندین ساختمان صلیب شکسته کشیدند.

همچنین در پاریس، به روی چند دیوار شعارهای “جهود کثیف” و مطالب ضد یهودی دیگر نوشته شد.

پرزیدنت امانوئل مکرون در هفته پیش، به دنبال هتک حرمت از چند گورستان یهودی در فرانسه، طی نسقی این گونه عملات را به شدت نکوهش کرد. ولی یک روز پس از این سخنرانی بود که دوباره گورستان دیگری مورد تجاوز قرار گرفت و روی سنگ قبر علامت صلیب شکسته کشیده شد.

پیش از این رویداد، پرزیدنت ماکرون با قاطعیت گفته بود که می توان ریشه های یهود ستیزی در فرانسه را خشکاند . او گفته بود که تنفر زایی علیه یهودیان اقدام شرم آوری است که باید متوقف شود.

در نیویورک، علامت صلیب شکسته را افراد ناشناس روی دیوارهای داخلی یک دبستان یهودی در ناحیه کوئینز نقش کردند که پلیس آمریکا هنوز نتوانسته است عاملان آن را شناسایی کند.

در هلند، علاوه بر کشیدن صلیب شکسته به روی دیوار برخی ساختمان ها در آمستردام، یک مجسمه نیز که به یاد یهودیانی برپا شده است که به دستور آلمان نازی کشته شدند، مورد هتک حرمت قرار گرفت.