رژه باشکوه سالیانه دوستان کشور اسرائیل امروز در نیویورک برگزار می شود

عکس آرشیوی: رژه سال گذشته در حمایت از اسرائیل در میدان مرکزی نیویورک

رژه سالیانه در نیویورک، برای ابراز حمایت نسبت به اسرائیل، امروز (یکشنبه) در بزرگترین شهر ایالات متحده برگزار می شود و انتظار می رود ده ها هزار نفر در آن شرکت کنند. اکنون ۵۴ سال است که دوستداران اسرائیل در ایالات متحده هر سال به مناسبت استقلال اسرائیل، چنین فستیوالی را برگزار می کنند.

در آستانه این روز، مشهورترین میدان نیویورک کا تایمز اسکور  Times Square نامیده می شود، با هزاران پرچم سفید و آبی اسرائیل تزئین شده که در کنار آن پرچم ایالات متحده دیده می شود.

در راه پیمایی باشکوه امروز در نیویورک، شماری از سربازان اسرائیلی و همچنین تعداد زیادی از سفیران کشورهای مختلف نیز شرکت خواهند کرد. این نخستین بار است که سفیران ممالک مختلف در رژه ای سنتی به جانبداری از اسرائیل حضور می یابند.این سفیران، در حالی که پرچم کشور خود را به روز دست تکان می دهند، در کنار هم و در یک صف فشرده به راه پیمایی خواهند پرداخت.

سفیر اسرائیل در سازمان ملل، دانی دانون، در خط اول رژیه سفیران گام خواهد برداشت.

علاوه بر این، در طول روز یک رشته فعالیت های فرهنگی و از جمله برگزاری یک کنسرت بزرگ برگزار خواهد شد.

آگاهان می گویند که مراسم متعدد و باشکوه امروز در نیویورک، بزرگترین جشنی است که در خارج از اسرائیل، به افتخار هفتادمین سلاگرد استقلال دوباره اسرائیل برگزار می شود و حدود چهل هزار نفر در اجرای آن شرکت خواهند کرد و صدها هزار نفر نیز در مسیر رژه به تماشای آن خواهند پرداخت.