رژیم ،اروپاییان را به علت مشکلات درمانی در ایران به هیتلر تشبیه می کند، ولی خود، موشک می سازد

حکومت ایران در یک تلاش تبلیغاتی دیگر برای پایان بخشیدن به تحریم های اقتصادی که کمر حکومت را می شکند، عکس های شماری از کودکان علیل و بیمار ایرانی را منتشر ساخت و ادعا کرد که این کودکان به علت تحریم ها در خطر مرگ قرار دارند.

علی باقری کنی، در مقام دبیر نهاد حقوق بشر قوه قضائیه، که یکی از سرکوب گرترین نهادهای رژیم ایران است، به دیدار کودکان یک خانه کودکان صعب العلاج رفت و پس از عکس گرفتن با آنان، ادعا کرد که ادامه تحریم های اقتصادی، به امکان علاج این افراد آسیب می رساند.

او گفت: «دولت های اروپایی مدعی حقوق بشر حیت به مقررات و قواعد جنگی هم پایبند نیستند، چرا که حتی در زمان جنگ هم ساز و کارهای درمانی مصون از تعرض است».

این ادعا در حالی مطرح می شود که امور دارویی و درمانی در ایران، شامل تحریمها نمی شود و اروپاییان در دو سال اخیر به شدت کوشیده اند شیوه ای برای ادامه ارسال دارو و وسایل پزشکی به ایران بیایند. ولی حکومت ایران هنوز از پیوستن به معاهدت منع پولشویی خودداری می ورزد و اروپاییان نتوانسته اند این تلاش خود را به نتیجه برسانند.

باقری کنی در ادامه سخنانش گفت: «دولت هایی که نمی گذارند کودکان مظلوم به درایو دسترسی پیدا کنند، فرزندان هیتلر هستند که تیغ تحریم ها را بر سر ملت ایران نگاه داشته اند».

احتمالا اشاره این فرد به دولت آلمان است که در تلاش اروپاییان برای رساندن دارو و درمان به ایرانیان سهیم بوده، ولی رژیم ایران قادر به پرداخت هزینه آن نیست.

علی باقری کنی در حالی برای کودکان بیمار ایرانی دل می سوزاند که حکومت بخش اعظم پول مردم ایران را در راه ادامه برنامه های اتمی، موشکی و یاری رسانی مالی و تسلیحاتی به سازمان های ترور هزینه می کند و مبالغ کلانی نیز توسط خود سران حکومت غارت می شود.