رژیم از صدور حکم اعدام سه نفر جانبداری می کند ولی در ضمن ادعا می شود که اطلاع رسانی، کافی نبوده است

به دنبال ادعاهای رئیس قوه قضائیه، آخوند ابراهیم رئیسی که گفته بود معلق گذاشتن حکم اعدام سه جوان ایرانی با هشتگ “اعدام نکنید” و یازده میلیون امضا در آن ارتباطی نداشته است، سخنگوی قوه قضائیه ادعا کرد که علت این اعتراض های جهانی، بی اطلاع از چگونگی صدور حکم اعدام و ناآگاهی درباره جزئیات آن بوده است.

غلامحسین اسماعیلی، در مقام سخنگوی قوه قضائیه از یک سو آن چه را که “امپراطوری تبلیغاتی دشمن” نامید متهم ساخت که با دروغ پردازی افکار عمومی دنیا را علیه رژیم ایران تحریک کرده است و از سوی دیگر اعلام داشت که رژیم ایران در اطلاع رسانی در این زمینه کوتاهی کرده است.

اسماعیلی این خبر را که یازده میلیون نفر انسان در سراسر جهان آن هشتگ را امضا کرده اند، یک اقدام تقلبی خواند و ادعا کرد که “روبوت ها” بوده اند که به طور مصنوعی شمار امضا کنندگان را بالا برده اند.

ابراهیم رئیسی نیز پیش تر ادعا کرده بود که اگر اجرای حکم اعدام تعلیق شده، یک روند عادی قضایی بوده و هشتگ اعدام نکنید، در آن تاثیری نداشته است. ولی آگاهان امور این ادعا را کاملا نادرست می دانند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت که اگر آن ها در این زمینه بیشتر اطلاع رسانی می کردند، چنین واکنش جهانی ایجاد نمی شد.

ولی این سخنان اسماعیلی پایه ای ندارد، زیرا حکومت برای جلوگیری از رسوایی خود، از روز اول محاکمه این سه تن را در پشت درهای بسته و حتی بدون حضور وکلای مدافع برگزار کرد و تا چند روز پیش، که چنین کارزار اعتراضی جهانی هنوز اوج نگرفته بود، هنوز پرونده اتهامات در اختیار وکیلان قرار نگرفته بود.

قوه قضائیه ادعا می کند که علت حکم اعدام آن بوده که متهمین در اغتشاش و حمله به بانک ها و آتش زدن اماکن عمومی نقش فعال داشته اند. گرچه رژیم با بکارگیری شکنجه های غیرقابل تحمل و شویه های دیگر، متهمین را به اعتراف مجبور کرده بود، وکیلان مدافع می گویند که هیچ سندی معتبری به دادگاه ارائه نشده بود که این اتهامات را ثابت کند.