رژیم اسلامی ایران، اجرای سند یونسکو را در مورد تساوی حقوق زنان و اقلیت ها، به دستور خامنه ای و رئیسی متوقف ساخت

دولت آخوند ابراهیم رئیسی در اقدامی که رفتار طالبان در افغانستان را تداعی می کند، دستور داد که از اجرای سندی از جانب یونسکو (سازمان فرهنگی و اجتماعی وابسته به سازمان ملل) جلوگیری شود که در آن بر لزوم برابری جنسیتی برای زنان و مردان، آزادی و تساوی حقوق اقلیت ها و امور بشردوستانه دیگر تاکید شده است.

اکثریت بزرگ کشورهای دنیا این سند را امضا کرده و خود را به اجرای آن مقید ساخته اند – ولی اکنون دولت جدید حکومت اسلامی آن را باطل می سازد و دستور جلوگیری از اجرای آن را می دهد.

علی خامنه ای نیز هنگام ابلاغ این سند به ایران، با اجرای آن مخالفت ورزیده بود. به گفته او، این سند موجب ترویج فرهنگ عقب مانده غرب در ایران می شود و هدفش ترویج دادن سطح زندگی غربی در حکومت اسلامی آن می باشد.

یکی از آخوندهای مهم حکومتی نیز در مضرات این سند، به اظهارات یهود ستیزانه روی آورد و از جمله گفت: «چگونه ممکن است بگذاریم گروهی “جهود” بخواهند سبک زندگی را به مردم مسلمان ایران تحمیل کنند.

در حالی اتهام یهودی بودن به یونسکو مطرح می شود که این نهاد در ده های اخیر ده ها تصمیم ضد اسرائیلی گرفته و این کشور را مورد تبعیض قرار داده است. این رفتار باعث شد که ایالات متحده در دوران پرزیدنت بایدن از عضویت یونسکو بیرون آید و اسرائیل نیز همکاری خود را با این نهاد بین المللی متوقف سازند.

گفته می شود که نمایندگان کشورهای دیکتاتوری و اسلامی و عربی در این نهاد از اکثریت عددی برخوردار هستند.

آگاهان می گویند که توصیه های اصلی این سند یونسکو کم و بیش همان مطالبی است که وزارت خارجه رژیم ایران برای کسب اعتبار  در صحنه جهانی، خطاب به طالبان انتشار داد که در آن خواسته شده از سرکوب زنان خودداری شود، اقوام مختلف افغانستان از حقوق خود برخوردار شوند و به جای رژیم دیکتاتوری، یک دولت فراگیر در افغانستان به روی کار آید.