رژیم اسلامی ایران تنها حکومتی بود که “به تروریست نامیدن شاخه سیاسی حزب الله لبنان” اعتراض کرد


حکومت اسلامی ایران، به جانبداری از حزب الله لبنان، اقدام دولت بریتانیا را در تروریستی خواندن شاخه سیاسی حزب الله لبنان مورد انتقاد شدید قرار داد و آن را محکوم دانست. دولت بریتانیا از سال ها پیش شاخه نظامی حماس را در فهرست نهادهای تروریستی قرار داده بود و هفته پیش شاخه سیاسی حزب الله را نیز به آن افزود.

حزب کارگر بریتانیا نیز که رهبر آن به یهودستیزی شهرت دارد و طرفدار ترور فلسطینی می باشد، با تصمیم دولت محافظه کار بریتانیا علیه حزب الله لبنان مخالفت ورزید.

گروه حزب الله لبنان حدود ۳۷ سال پیش توسط رژیم ایران در لبنان برپا شد تا بعنوان یک سازمان نیابتی، به تامین هدف های رژیم ایران در داخل لبنان و دیگر کشورهای عرب بپردازد.

حکومت ایران ادعا کرد که بریتانیا با این اقدام، به ملت لبنان و مصالح آن کشور زیان می رساند.

در حالی که همه کشورهای عرب، جز سوریه، از اقدام بریتانیا در تروریستی شناختن شاخه سیاسی حماس جانبداری کرده اند، واکنش رژیم ایران نسبت به این اقدام، بیش از پیش ثابت می کند که حزب الله لبنان در واقع مزدور و دست نشانده رژیم ایران در منطقه برای اجرای جنگ های نیابتی و فتنه گری های نظامی می باشد.

رژیم ایران در واکنش خود ادعا می کند که اقدام دولت بریتانیا، به منافع ملت لبنان آسیب می رساند، و این در حالی که وجود حزب الله و فعالیت های نظامی و تروریستی آن است که لبنان را از یک کشور آرام و بی طرف، به پایگاه فتنه گری و تحریکات سیاسی و نظامی در منطقه مبدل ساخته است.

3 دیدگاه‌

Comments are closed.