رژیم اسلامی ایران همچنان به پنهانکاری در مورد حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی ادامه می دهد

حکومت ایران همچنان از افشای واقعیت سقوط هواپیمای اوکراینی توسط بازخوانی جعبه سیاه واهمه دارد. پاسدار علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران  خواستار جلوگیری از سیاسی شدن واقعه سقوط بوئینگ اوکراینی شد .

علی شمخانی  گفت: حادثه تلخ هواپیمای اوکراینی به دلیل اشتباه انسانی موردی پدید آمده بود و نباید اجازه دهیم که با دخالت عناصر مغرض به جنجال سیاسی مبدل شود. این در حالی که وزیر خارجه اوکراین خواستار تحویل جعبه سیاه و همچنین محاکمه شخص فرمان دهنده  شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی در ایران شده است .

شبکه تلویزیونی بلومبرگ در گزارشی ، به نقل از وزیر خارجه اوکراین نوشته که بحث جعبه سیاه و همکاری با تهران از همان اول موضوع دشواری بوده و ما تلاش خواهیم کرد که پیام خود را دنبال کنیم.

این گزارش می‌گوید ایران برای ارائه جزئیات بیشتر در مورد شرایط حمله به هواپیمای پرواز ۷۵۲ زیر فشار بین‌المللی است.

در این گزارش آمده که  وزیر خارجه اوکراین گفته است که  «ما باید برنامه‌ریزی کنیم که چطور هم به جعبه سیاه دسترسی پیدا کنیم و هم تحقیقات را پیش ببریم؛ ما با پنج کشور در حال همکاری هستیم.»

گفتنی است که حکومت ایران ازترس بر ملا شدن واقعیات سقوط هواپیما از  دادن جعبه سیاه امتناع می ورزد