رژیم اسلامی ایران که به شدت به بی پولی دچار شده، دست گدایی به سوی روسیه دراز کرده و دو میلیارد دلار وام می گیرد

حکومت اسلامی در تنگنای اقتصادی بی سابقه ای فرو رفته است

تنگتر شدن حلقه تحریم های اقتصادی آمریکا به دور حکومت ایران، رژیم اسلامی را بیش از پیش به روسیه و چین وابسته می سازد و عجز و ناتوانی سران نظام را در اتخاذ سیاست های درست، که در راستای منافع ملی کشور باشد، آشکارتر می سازد.

در تهران اعلام شده که رژیم دو میلیارد دلار از روسیه وام می گیرد و دریافت پنج میلیارد دلار دیگر نیز به طور اصولی تصویب شده است.

پرسش در آن است که چگونه یک کشور ثروتمند مانند ایران، دست گدایی به سوی کشوری دراز می کند که همیشه مطامع امپریالیستی علیه ملت ایران و سرزمین آن ها داشته است.

در دوران روسیه تزاری بود که ایران ناچار به گرفتن وام از آن کشور شد که نتایج فاجعه باری به دنبال آورد.

اکنون حکومت اعلام می دارد که هرکس دلار از خارج وارد کند، مورد استقبال قرار خواهد گرفت. رژیم امیدوار است که با چنین اقدامی، مقادیری ارز وارد کشور شود. ولی مقدار آن بی تردید ناچیز خواهد بود و فقط ایرانیان برون مرزی که برای دیدارهای خانوادگی به کشور باز می گردند و یا شمار اندک گردشگران خارجی که ایران را یکی از ارزان ترین اماکن توریستی می دانند دلار کمی وارد کشور خواهند کرد.

مشکل عمده آن است که صادر کنندگان عمده، بخش عمده ای از دلار دریافتی را به ایران باز نمی گردانند، زیرا احساس می کنند که رژیم در آستانه فروپاشی قرار گرفته و بهتر است که آنان  سرمایه خود را در بانک های خارجی نگاه دارند.

از سوی دیگر، وارد کنندگان اجناس ضروری نیز از دولت دلار را با نرخ ارزان دریافت می کنند و بخشی از آن را به جیب می زنند. آن ها این دلارها را یا در بازار سیاه به قیمت بسیار بالاتر می فروشند، و یا به بانک های خارجی می فرستند تا برای روز مبادا در اختیار داشته باشند.

گمان بر آن است که این کمیابی ارز خارجی روز به روز بیشتر شود و دور نخواهد روزی که رژیم برای واردات مایحتاج عمومی نیز ارز خارجی کافی در اختیار نداشته باشد.

پرسش در آن است که روسیه و چین تا چه مرز و حدی حاضر خواهند بود به رژیم ایران وام بدهند تا از سقوط آن جلوگیری کنند و پرسش دیگر آن است که دریافت این وام توسط رژیم، برای ملت ایران چه هزینه هایی خواهد داشت؟

4 دیدگاه‌

  1. تحریمها بیش از هر چیز به مردم ایران لطمه زده است. بالاخص متخصصان. شما در کوچه و خیابان افراد آبرومندی را میبینید که دست طلب یاری دراز میکنند. بسیار دردناک است.

  2. جاوید شاه درود از آنجاییکه این حکومت اشغال گر نماینده مردم ایران نیست و مخالف ایرانی و منافع مردم ایران است دولت آینده هیچ تعهدی برای بازپرداخت وام هایی که آخوند های آدم کش می گیرند ندارد چین کمونیست و روسیه تازه امپریالیسم بداند در روابط بین الملل هم باید پذیرفته شود که مردمی که حکومتشان را خودشان انتخاب نمی کنند یعنی حق این را ندارند تمام قراردادهایی که مقامات قلابی امضا می کنند بر باد است

Comments are closed.