رژیم ایران، از مرحله “اسرائیلی ستیزی” به مرحله “یهودستیزی” پای نهاده و به تبلیغات نازی روی آورده است

حکومت اسلامی ایران، تبلیغات علیه اسرائیل و سخن از لزوم نابودی این کشور را علنا به افتراهای یهود ستیزانه و ادعاهایی که تبلیغات دوران نازی ها و یا اوج جنگ کشورهای عربی علیه اسرائیل را یادآوری می کند، روی آورده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی خبر داد که یک نشست بحث و بررسی با گروهی افرادی که خود را “مدافعان قدس” می نامند ترتیب داده که در آن یکی از سرکردگان این گروه از جمله پفت: «یهودیان صهیونیست بر این باورند که حق دارند بر تمام جهان سروری یابند». این ادعایی است که در یهودستیزی قرون وسطی و قرن های پس از آن ریشه دارد و این در حالی که بیشترین خواست یهودیان در جهان آن بوده که ملت ها و حکومت ها به آن امکان دهند به خدای خود معتقد باشند و از آیین خویش پیروزی کنند و بت پرستی و کفر اقوام دیگر بر آنان تحمیل نگردد.

کشورهای عرب نیم قرن پیش، در توجیه خصومت خود علیه اسرائیل و همچنین فراخوانی برای نابودی این کشور، ادعا میکردند که یهودیان قصد دارند بر سراسر منطقه ای که از رود نیل آغاز می شود و تا رود فرات ادامه دارد مسلط گردند و یک امپراطوری در این سرزمین برپا سازند.

این نیز یکی از ادعاهای شیطانی علیه یهودیان است که از نظر منطقی نیز یک صدم جمعیت خاورمیانه را تشکیل می دهند و هرگز چنین آرمانی نداشته اند و در اندیشه تسلط بر ملت های دیگر نبوده اند. آگاهان می گویند که این، خود حکومت اسلامی ایران است که علنا از نیت خود برای به دست گرفتن رهبری کشورهای خاورمیانه سخن می گوید – و این در حالی که یگانه خواست قوم یهود و ملت اسرائیل آن است که به او امکان داده شود در کشور کوچک و محدود خویش، در صلح و امنیت زندگی کند. حکومت اسلامی ایران بارها تهدید کرده که با یک حمله موشکی می تواند اسرائیل را نابود کند.

شرکت کنندگان در همایشی که خبرگزاری تسنیم برگزار کرد از جمله ادعا کردند که چون اسرائیل در آن آرزو شکست خورده، اکنون با طرح صلح پرزیدنت ترامپ به میدان آمده است.

گفتنی است که در ظرف نیم قرن اخیر، همه روسای جمهوری در ایالات متحده، بدون استثناء طرح هایی را برای پایان بخشیدن به نزاع فلسطینیان را اسرائیل ارائه کرده بودند و این امر به پرزیدنت ترامپ محدود نمی شود.

یک دیدگاه

  1. دولت وحکومت جعلی جمهوری اسلامی ایران خیلی بی جا کرده و غلط میکنه که بخواهد یهودکشی ویهود ستیزی را درمیان ملل ترویج بدهد. این آخوندهای کثیف ازخدابیخبرفقط بلد هستند که یک دورکعت نمازدروغین وتزویری بخوانند وسپس کلاه برداریشان را آغازنمایند. مگر ملایان کارخاصی را انجام میدهند درجامعه که بخواهند جیب ملت را هم خالی کنند؟؟ ای آخوندها دست ازیهودکشی ویهودستیزی بردارید که خداوند متعال جواب دندان شکنی به شماها خواهد داد. گویا منفعت ورستگاری ملایان فقط درنسل کشی وقوم کشی وآدم کشی وآرزوی مرگ بر این مرگ برآن است.

Comments are closed.