رژیم ایران، اسرائیل را با حکومت خود اشتباه گرفته و قصد “افشاگری علیه اسرائیل” را در رسانه های جهان دارد

حکومت اسلامی ایران ادعا کرد که رسانه های کشورهای غربی واقعیات در مورد اسرائیل را لاپوشانی می کنند و از این رو رژیم ایران قصد دارد با تهیه یک سریال مستند تلویزیونی، آن چه را “واقعیات زشت و تکان دهنده درباره درون جامعه صهیونیستی” نامیده به آگاهی ملت های عرب و مردم دنیا برساند.

این رشته برنامه های به ظاهر مستند، از شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم پخش خواهد شد که توسط رژیم ایران خطاب به کشورهای عرب برپا گردیده و دیدگاه های حکومت ایران را به روی صفحه می آورد.

خبرگزاری تسنیم ادعا کرد که ضرورت تهیه این رشته برنامه ها از آن جا پیش آمده، که به ادعای رژیم ایران، رسانه های غربی واقعیات را در مورد اسرائیل نمی گویند و گزارش ها و اخباری که به این کشور مربوط می گردد، زیر سانسور شدید قرار می گیرد.

این ادعا در حالی مطرح می گردد که در اسرائیل بیش از پانصد خبرنگار و گزارشگر رادیو و تلویزیون، از ده ها کشور جهان به صورت آزاد فعالیت می کنند و جز مطالب حساسی که جنبه نظامی و امنیتی دارد و باید از سانسور ارتش بگذرد، هر نوع مطلب دیگری، بدون هیچگونه محدودیت یا سانسور به سراسر جهان مخابره می گردد.

رژیم ایران، احتمالا کشور اسرائیل را با خود مقایسه کرده، زیرا رژیم ایران است که به خبرنگاران بیگانه اجازه ورود نمی دهد و یا گزارش های آن ها را به شدت کنترل می کند و تا کنون چندین روزنامه نگار خارجی را که انتشار دهنده واقعیات درباره وضع ایران بوده اند، به زندان انداخته و به جاسوسی متهم کرده است.

آگاهان می گویند که کشور کوچک اسرائیل، با بیش از پانصد خبرنگار خارجی که در آن فعالیت آزاد دارند، برخوردار از رکورد جهانی در پذیرفتن گزارشگران بین المللی دارد.

خبرگزاری تسنیم درباره این رشته برنامه های تلویزیونی که در برون مرز پخش شد، نوشت که هدف از آن “دشمن شناسی” می باشد، تا تلاش رسانه های غربی برای خودداری از انتشار واقعیات اسرائیل جبران شود.

حسن روحانی در این هفته گفته بود که حکومت ایران باید از لاپوشانی وقایع دوری جوید و حقایق را به مردم بگوید. شمار زیادی از روزنامه های ایران، به جرم افشاگری در امور مختلف، بسته شده اند.