رژیم ایران، با اسرائیل و آمریکا چه می‌خواهد بکند؟ برنامه شطرنج صدای آمریکا با شرکت دکتر صادق زیبا کلام، امین کُرد، بیژن خلیلی و منشه امیر