رژیم ایران، با تصویب طرح ضد اسرائیلی، در یک اقدام نمایشی، می خواهد “سفارت مجازی” در “فلسطین” برپا کند

در ادامه ستیزجویی رژیم ایران علیه اسرائیل، مجلس شورای اسلامی از وزارت خارجه خواستار شد در ظرف شش ماه آینده ترتیب برپایی سفارت مجازی حکومت اسلامی ایران در “فلسطین” را بدهد. ولی مشخص نشده که این سفارت اینترنتی، خطاب به کدام فلسطینیان اعتبار خواهد داشت، زیرا کرانه باختری رود اردن تحت تسلط حکومت خودگردان به ریاست محمود عباس است که رژیم ایران آن را به رسمیت نمی شناسد و فقط گروه تروریستی حماس را که بر غزه حاکم است، در کنار گروه موسوم به “جهاد اسلامی آزادی فلسطین” نماینده واقعی فلسطینیان می داند.

این تصمیم مجلس شورای اسلامی بخشی از لایحه ضد اسرائیلی است که با نام “کلیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی”، روز دوشنبه بدون هیچ گونه مخالفتی در نشست روز گذشته (یکشنبه) به تصویب رسید.

آگاهان می گویند که این طرح، یک اقدام کاملا نمایشی است و مطالبی که در آن علیه اسرائیل گنجانده شده، هیچ یک تازگی ندارد و رژیم با این اقدام می خواهد به فلسطینیان و جهان ثابت کند که ستیز با اسرائیل همچنان ادامه دارد و یک امر پایان ناپذیر است.

معلوم نیست که تصمیم برای برپایی سفارت مجازی در آن چه که فلسطین می نامند چگونه عمل خواهد کرد و چه خدماتی را می تواند به فلسطینیان ارائه کند.

از هنگام به روی کار آمدن رژیم اسلامی در ایران، ساختمان دفتر نمایندگی اسرائیل در تهران به اشغال رژیم در آمد و در اختیار فلسطینیان قرار گرفت و از آن هنگام، افرادی به نام نمایندگان دولت فلسطینی در آنجا حضور دارند که معلوم نیست از زبان کدام گروه از سازمان های فلسطینی سخن می گویند.

در لایحه ای که به عنوان یک طرح دوفوریتی در نشست مجلس به تصویب رسید، هرگونه تماس و معامله بین مردم ایران و اهالی اسرائیل ممنوع است. از این طرح ماده یازده آن حذف شد که در آن رقابت ورزشکاران ایرانی با همتایان اسرائیلی در مسابقات بین المللی ممنوع اعلام شده است. ولی نمایندگان از بیم آن که چنین ماده ای موجب اخراج رژیم ایران از همه فدراسیون های ورزشی جهان شود، این ماده را حذف کردند. اما مواد بعدی که هرگونه تماس با اسرائیلیان را ممنوع می کند، در واقع این گونه مسابقات را نیز غیرممکن می سازد. اما همین امر نیز هنوز می تواند فدراسیون های جهانی را مجاز به اخراج رژیم ایران سازد، زیرا طبق مقررات بین المللی، ملاحظات سیاسی را نباید در مسابقات بین المللی ورزشی دخالت داد.