رژیم ایران، در اوج کشتار و سرکوبگری، همچنان می کوشد گناه آن را بگردن دیگران بیاندازد خود را مبرا سازد


شماری از خانواده های داغدار در ایران، امروز مراسم خاکسپاری عزیزان خود را در به ضرب گلوله ماموران مسلح رژیم ایران کشته شده بودند، به عمل آوردند. چند نفر از تظاهرکنندگانی که در جریان اعتراض نسبت به سه برابر شدن نزخ بنزین و سرکوبگری ها و دزدی های رژیم به قتل رسیده بودند، امروز (دوشنبه) در تهران، کرمانشاه و چند شهر دیگر به خاک سپرده شدند.

حکومت با خانواده ها شرط کرده بود که خاکسپاری باید با کمال آرامش و با کمترین شمار تشییع کنندگان برگزار شود و هیچ یک از افراد خانواده حق سخن گفتن با خبرنگاران و یا افشاگری درباره جنایات رژیم را نداشته باشد.

بابت بازگردانیدن جنازه های جان باختگان، از خانواده های آنان مبالغی بین چهار میلیون تا شانزده میلیون تومان “حق گلوله” دریافت کرده اند.

بدین سان، حکومتی که مرتکب جنایت گردیده، از خانواده های قربانیان باجگیری می کند و بر درد آنان می افزاید. بسیاری از خانواده برای تهیه مبلغ مورد مطالبه رژیم، با مشکلات مالی شدید روبرو بوده اند.

جنایت دیگری که رژیم، همراه با کشتار شهروندان معترض مرتکب می شود آن است که برخی افراد خانواده های کشته شدگان را ناچار می سازند در برابر دوربین تلویزیون قرار گیرند و آن جانباخته را مورد توهین و افترا قرار دهند و تائید کنند که او یک فرد شرور بوده که به همگان خیانت کرده است.

در مواردی، افراد خانواده ای که در جستجوی عزیز خود بوده و به مقامات مراجعه کرده اند، بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند.

به موازات این واقعیت تلخ، سران حکومت مرتبا می کوشند با مطرح ساختن یک رشته دروغ هایی که برخی از آن ها ناشیانه و کودکانه است، چنین وانمود سازند که کشته شدگان، نه در اثر تیراندازی ماموران، بلکه توسط خود همرزمان خویش به قتل رسیده اند. این ادعای سخیف، در مورد شیوه قتل ندا آقا سلطان به کار بردند و ادعا کردند که او با شلیک گلوله از سوی خود تظاهرکنندگان کشته شد.

در تمام گزارش های غیردولتی که از ایران رسیده، تاکید شده که هیچیک از شرکت کنندگان در اعتراضات، مسلح نبوده و همه گلوله های که شلیک شده، توسط نیرویها بسیج و سپاه پاسداران بوده و حتی افراد پلیس از درگیری با معترضین و مضروب ساختن آن ها خودداری ورزیده اند.

برخی از تلاشگران سیاسی ایران، در شبکه های اجتماعی نوشتند: تیراندازی ماموران رژیم سرکوبگر به سوی تظاهر کنندگانی که به گرانی بنزین و دشواری معیشت اعتراض می کرده اند، و کشتن این شمار از شهروندان در ظرف دو سه روز تظاهرات، چاره دیگری باقی نمی گذارد مگر آن که در خیزش های آینده، مردم نیز دست به اسلحه ببرند. برخی از پیشنهاد کنندگان این راه خشونت آمیز، ارزیابی می کنند که در چنین صورتی، بسیاری از افراد بسیج پشیمان گردیده و صحنه را ترک خواهند گفت و یا به ملت خواهند پیوست.

یک دیدگاه

  1. خمینی هم بعد از انکه سران ارتش شاه را کشت از او پرسیدند « مگر نگفتی که اگر سران ارتش شاه بر ضد تو بلند نشوند تو به انها کاری نخواهی داشت پس چرا دستور کشتار دسته جمعی انها را دادی؟» و خمینی در جواب گفت «خدعه کردم»!!!

Comments are closed.