رژیم ایران از “جنگ برای خروج آمریکا از عراق سخن می گوید، ولی آمریکا بر شمار سربازان در عراق، می افزاید

تظاهرات خونین در عراق، امروز نیز ادامه یافت. مردم آن کشور خواهان تغییر ساختار سیاسی و پایان بخشیدن به فساد مالی و سوء مدیریت هستند. ولی برخی گروه های شیعه که از رژیم ایران دستور می گیرند، می کوشند این تظاهرات را به اعتراض علیه حضور آمریکا مبدل سازند

انتشار این خبر که ایالات متحده قصد دارد شمار سربازان خود در عراق و مرز سوریه را افزایش دهد و بزودی صدها سرباز دیگر به منطقه می فرستد، نشان می دهد که قصد خروج از منطقه را ندارد و اگر رژیم ایران به فعالیت های ضد آمریکایی خود ادامه دهد، ممکن است با واکنش نظامی ارتش آمریکا روبرو شود.

حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و شماری از سیاستمداران حکومت اسلامی و حتی روحانیون دولتی اعلام کرده اند که “جنگ برای اخراج آمریکا از عراق آغاز شده است و تا هنگام رسیدن به هدف ادامه خواهد یافت.

در گزارش های آمده است که بخشی از نیروهای جدیدی که ایالات متحده به عراق می فرستد در نزدیکی مرز سوریه مستقر می گردد تا ارتباطات رژیم ایران با سوریه از طریق خاک عراق رصد شود.

شب گذشته نیز گزارش شد که هواپیماهای ناشناس، نواحی مرزی بین عراق و سوریه را بمباران کرده اند. رسانه های عربی همگانی طبق معمول این حمله را نیز به اسرائیل نسبت دادند زیرا دولت اورشلیم اعلام کرده که نخواهد گذاشت رژیم ایران در فاصله مرزی سوریه با عراق یک پایگاه بزرگ نظامی برپا سازد.

مقامات آمریکایی به رژیم ایران هشدار داده اند که از ادامه تعرض به پایگاه های آمریکایی در خاک عراق دست بردارد، در غیر این صورت، با واکنش کوبنده روبرو خواهد شد.

با آن که در حمله موشکی سپاه به پایگاه نظامی عین الاسد، ارتش ایالات متحده تلفاتی نداشت، ولی رژیم ایران انتشار خبر ضربه مغزی به ۲۵ سرباز آمریکایی را جشن گرفته و آن را نشان “پیروزی درخشان” خود می دانند.

ایالات متحده در این هفته اعلام کرده که شمار سربازان آن پایگاه که در نتیجه حمله موشکی سپاه پاسداران متحمل ضربه مغزی شده اند، از یازده به بیست و پنج افزایش یافته است. رسانه های وابسته به حکومت ایران، این امر را “اعترافات قطره ای” نام نهادند و ادعای خود را همچنان بازگو کردند که به موجب آن، ارتش آمریکا در عین الاسد متحمل تلفات سنگینی شده است.

در حال حاضر حدود پنج هزار سرباز آمریکایی در عراق مستقر هستند که قرار بود پانصد سرباز دیگر نیز به آن بپیوندند. ولی اکنون مقامات آمریکایی اطلاع می دهند که این شمار، به دوهزار افزایش خواهد یافت.

در روزهای اخیر، گروه های شیعه در عراق، با تشویق و هزینه حکومت ایران، علیه حضور نظامی آمریکا در کشورشان، تظاهرات گسترده ای به راه انداختند.