رژیم ایران از نابودی اسرائیل سخن می گوید ولی سلطان نشین عُمان خواهان گفتگوهای صلح با اسرائیل است

دیدار رسمی سلطان قابوس و نخست وزیر اسرائیل در کاخ سلطننتی در مسقط

در همان حال که حکومت اسلامی ایران از روابط آشکار و پنهان سلطان نشین عمان با اسرائیل ابراز خشم می کند و به آن کشور هشدار می دهد که مبادا موجب بروز شکاف در جوامع اسلامی شود، وزیر خارجه عُمان بیانیه ویژه ای انتشار می دهد که در آن همه کشورهای عرب را فرا می خواند که دست دوستی اسرائیل را بفشارند و با این کشور وارد گفتگوهای مسالمت آمیز شوند.

یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان، در پیام ویژه ای که انتشار داد تاکید کرد که اسرائیل بخشی از منطقه خاورمیانه محسوب می شود و کسی نمی تواند موجودیت آن را انکار کند.

حکومت اسلامی ایران از دیرباز اعلام داشت که کشوری به نام “اسرائیل” وجود نداشته و این کشور را “فلسطین اشغالی” و یا “موجودیت صهیونیستی” می نامد و علنا از نابودی این کشور سخن می گوید.

این بیانیه وزیر خارجه عمان، کوتاه مدتی پس از آن انتشار یافت که اعلام گردید نخست وزیر اسرائیل و دستیارانش یک دیدار رسمی از سلطان نشین عمان داشته و مورد استقبال سلطان قابوس قرار گرفته اند.

در ادامه گزارش آمده بود که سلطان قابوس یک دیدار خصوصی نیز با نتانیاهو داشته است.

با این همه، یوسف بن علوی در بیانیه خود گزارشی را نادرست خواند که در آن گفته شده بود که قصد سلطان نشین عمان از این دعوت، میانجیگری بین اسرائیل و فلسطینی ها بوده است. آن چه این ارزیابی را قوت بخشید، این واقعیت بود که چند هفته پیش از دیدار نخست وزیر اسرائیل از عُمان، سلطان قابوس میزبان محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی بود.

در چند روز اخیر رسانه های همگانی در سلطان نشین عُمان، خبر دیدار نخست وزیر اسرائیل از آن امیرنشین را به صورت گسترده انتشار دادند و عکس های دیدار بین فرمانروای عمان و نخست وزیر اسرائیل، در صفحات نخست روزنامه ها قرار گرفت.

روزنامه های سلطان نشین عمان نوشتند که حاکمان آن سرزمین می کوشند صلح و ارامش در منطقه و جهان برقرار گردد.

در واکنش ناخرسندانه حکومت ایران نسبت به پذیرایی فرمانروای عمان از نخست وزیر اسرائیل، هیچ انتقاد گزنده ای از عِمان گنجانده نشده و حتی نام آن امیرنشین برده نشده است. آگاهان می گویند که این احتیاط کاری، نشان نگران حکومت ایران نسبت به خطر تیره شدن روابط با عمان است که در گذشته بارها بین حکومت اسلامی ایران و دولت ایالات متحده میانجیگری کرده است.