رژیم ایران با یک کلیپ تایید می کند که عامل اصلی رساندن اسلحه به تروریست های فلسطینی علیه اسرائیل بوده است

سران حکومت اسلامی ایران، برای آن که نشان دهند داغ تر آش هستند، و بیشتر از اعراب، از فلسطینی ها جانبداری می کنند، کلیپ هایی را انتشار داده اند که در آن ها خود سران حکومت و به ویژه شخص خامنه ای اعتراف می کنند که عامل قاچاق کردن اسلحه به نواحی فلسطینی نشین بوده اند تا فلسطینیان را در مبارزه خود با موجودیت اسرائیل، به گوشت دم توپ مبدل سازند و خود را قربانی کنند که رژیم ایران بتواند از طریق آن ها، هدف ها و منافع خود را پیش برد.

انتشار این کلیپ ها همچنین به هدف افسانه ای ساختن فعالیت تروریستی قاسم سلیمانی است که به علت نقش او در کشتار مردم منطقه، توسط ارتش ایالات متحده از پای درآمد.

سرکرده گروه موسوم به جهاد اسلامی آزادی فلسطین که “زیاد النخالۀ” نام دارد، در مصاحبه با رسانه های حکومت ایران، تعریف می کند که چگونه قاسم سلیمانی توانست به دست گروه های تروریستی در نوار غزه اسلحه برساند و آن ها را رویارویی با ارتش اسرائیل بفرستد. بی تردید در این توصیف اغراق های زیادی وجود دارد، ولی این واقعیت را نفی نمی کند که همه اسلحه قاچاق که وارد غزه شد، ساخت رژیم ایران بود و به هزینه آن حکومت ارسال گردید.

رژیم ایران با این کلیپ یک بار دیگر نقش فتنه گرانه خود در منطقه را آشکار می سازد و به آن افتخار می کند. نکته قابل توجه در این کلیپ آن است که همه تعریف و تمجید های اغراق آمیز که نسبت به قاسم سلیمانی ابراز می شود، از زبان مزدوران فلسطینی است که در گروه “جهاد اسلامی آزادی فلسطین” عضویت دارند و از سرکردگان حماس هیچکس در این کلیپ شرکت داده نشده، زیرا آنان حاضر نشدند از قاسم سلیمانی و نقش او به تعریف های دروغین بپردازند