رژیم ایران برای توجیه ممنوع ساختن ورود بازرسان آژانس به تاسیسات کرج، دوباره پای اسرائیل را پیش کشید

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتم ایران، در یک بهانه جویی تازه و در توجیه این امر که رژیم ایران به بازرسان آژانس بین المللی اجازه نمی دهد که به تعمیر و تعویض دوربین های نظارتی در کارخانه تولید سانتریفوژ در کرج بپردازد گفت: اسرائیل عامل ترتیب دادن این انفجار بوده و تا هنگام که آژانس بین المللی انرژی اتم این خرابکاری را نکوهش نکرده و اسرائیل را محکوم نداند، اجازه دسترسی به دوربین ها را نخواهد داشت.

این چندمین بار است که رژیم ایران ادعا م میکند که انفجار در کرج توسط عوامل وابسته به اسرائیل رخ داده است.

رژیم ایران ابتدا ادعا کرده بود که این انفجار جزیی بوده و علل داخلی داشته و آسیب جزیی وارد آمده است. ولی اکنون ادعا می کند که تحقیقات امنیتی درباره چگونگی وقوع انفجار و عاملان آن ادامه دارد و از این رو اجازه ورود به بازرسان بین المللی را نخواهد داد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر ادعا کرده بود که توافق ماه گذشته با رافائل گروسی رئیس آژانس در مورد تعمیر و تعویض دوربین ها و تعویض حافظه آن ها، تاسیسات کرج را شامل نمی شده است و این در صورتی که گروسی پس از بازگشت از تهران، در وین گفته بود که توافق به دست آمده، تعویض یک دوربین منهدم شده در تاسیسات کرج و همچنین تعمیر یک دورین آسیب دیده در آن جا موافقت کرد، ولی اجازه انجام آن داده نشد.

گروسی همچنین به شدت انتقاد کرده که رژیم ایران همچنان پاسخ پرسش های حساسی را که در مورد سایت های مشکوک و اعلام نشده اتمی ایران مطرح شده بود، همچنان پاسخ نمی دهد.

در مورد بهانه جویی جدید ایران که گفته است تا هنگامی که آژانس تعرض اسرائیل به سایت کرج را رسما نکوهش نکند، اجازه تعمیر و تعویض نخواهد داشت، آشنایان امور میگویند که آژانش یک نهاد سیاسی و یا کشوری نیست که بتواند درباره اینگونه موارد موضع گیری کند. به ویژه آن که اسرائیل هیچ مسؤولیتی در این زمینه به عهده نگرفته و آژانس قادر به بررسی عاملان و یا آمران چنین انفجاری نیست. تردیدی وجود ندارد که رژیم ایران با مطرح کردن این شرط ، به دنبال بهانه جویی تازه ای برای توجیه بدقولی خود بوده است.

کاظم غریب آبادی نماینده رژیم ایران در آژانس بین المللی در وین نیز هفته پیش این بهانه جویی رژیم را مطرح ساخته بود که مقامات آژانس آن را غیرقابل اجرا دانسته و رد کردند.

حداکثر اختیارات آژانس تهیه گزارش و ارائه کردن آن به شورای حکام آژانس است. ولی همان شورا نیز نمی تواند به نکوهش کشور دیگری بپردازد که یک کشور ادعاهایی علیه آن مطرح ساخته که ثابت نشده است.

اسرائیل بارها هشدار داده که نظارت آژانس بر فعالیت اتمی رژیم ایران تقریبا به نقطه صفر رسیده و رژیم بدون هیچگونه بازرسی و نظاراتی، با شتاب به برنامه های اتمی خود ادامه می دهد و همچنان اورانیوم شصت درصدی تولید می کند و خود را به ساخت بمب هسته ای، نزدیک تر می سازد.

اسرائیل هشدار داده که زمان به سرعت از دست می رود و لازم است جامعه جهانی تا دیر نشده به اقدامات جامع و موثر علیه ادامه برنامه های اتمی رژیم ایران دست بزند.