رژیم ایران به آذربایجان علیه همکاری با اسرائیل هشدار می دهد، ولی سفارت آذربایجان به زودی رسما در تل آویو گشوده می شود

دولت آذربایجان اعلام کرد که قصد دارد در آینده نزدیک سفارتخانه خود را در اسرائیل بگشاید تا بتواند مناسبات دو کشور را گسترش بخشد. دولت ارمنستان نیز چند ماه پیش سفارتخانه خود را در تل آویو گشود و همزمان درخواست کرد که اسرائیل از ادامه فروش جنگ افزار به آذربایجان دست بردارد. این تقاضا که پیش از جنگ ۴۴ روزه آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ بود، با پاسخی از جانب اسرائیل روبرو نشد.

اکنون دولت باکو با یک دهن کجی آشکار به حکومت ایران، اعلام می دارد که سفارتخانه خود را در تل آویو خواهد گشود.

حکومت ایران بیشترین حملات و تهدیدهای هفته های اخیر خود علیه آذربایجان را بر این محور متمرکز کرده که خاک آذربایجان به قرارگاه نیروهای اسرائیلی مبدل شده و امنیت رژیم ایران را به خطر انداخته است – ادعایی که پایه و اساسی ندارد.

دکتر فر شفایوف ید رئیس شورای روابط بین المللی آذربایجان، در توجیه این تصمیم دولت باکو گفت: روابط با اسرائیل، برای ما بسیار مهم تر از مناسبات با حکومت اسلامی ایران است.

او بی آن که به ارزیابی میزان خطرات ناشی به تهدیدهای حکومت ایران بپردازد، گفت: «ما محاسبات و ملاحظات خودمان را داریم و هشدارهای رژیم ایران نباید برای ما تعیین تکلیف کند».

حکومت ایران در هفته های اخیر بارها تهدید کرده است که آذربایجان روابط خود با اسرائیل را متوقف کند – و این در حالی که گسترش این روابط ، تامین کننده منافع ملی مهم دو کشور می باشد.

آذربایجان هر سال چند صد میلیون دلار از اسرائیل اسلحه می خردو در مقابل به این کشور نفت تحویل می دهد – در حدی که چهل درصد از نفت مورد نیاز اسرائیل از آذربایجان وارد می شود.

دکتر شفایوف به یک خبرگزاری داخلی آذربایجان گفت که اکنون مدتی است موضوع برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل، در دستور دولت قرار دارد و به زودی درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.

روابط بازرگانی و امنیتی بین جمهوری آذربایجان و اسرائیل از حدود سی سال پیش، و کوتاه مدتی پس از فروپاشی اتحاد شوروی برقرار گردید و اکنون یک مقام ارشد آن کشور می گوید که باید سفارت خانه نیز برپا گردد.

چند ماه پیش، آذربایجان دفاتر بازرگانی و گردشگری خود را به طور رسمی در تل آویو گشود و این اقدام می تواند زمینه ساز برپایی سفارتخانه نیز بشود.