رژیم ایران درباره بازداشت گُنِن سِگِو در اسرائیل سکوت می کند، ولی در توییتر…

مطب دکتر گُنِن سِگِو در نیجریه و تیم پرستاران که بسیار موفق بودند

در حالی که رسانه های حکومتی در ایران، درباره ماجرای جاسوسی گونن سگو یا سکوت کرده و یا گزارش های مختصری انتشار دادند، روزنامه های وابسته به حزب الله در لبنان، با افتخار نوشتند که استخدام این فرد توسط نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران، یک دستاورد بزرگ محسوب می شود و از آن ابراز خرسندی کردند.

علیرغم سکوت مقامات رسمی در ایران، رژیم از طریق جنگ سایبری، صدها پیام توییتری فرستاد و نوشت که به استخدام سگو برای جاسوسی علیه اسرائیل افتخار می کند و حتی ادعا دارد که ضربا سهمگینی به اسرائیل وارد خواهد آورد.

رجزخوانی در این پیام های توییتری در حدی بود که فردی با هویت جعلی نوشت: «شاید برایتان باور کردنی نباشد که خود نتانیاهو هم جاسوس حکومت ایران است»

در یک پیام توییتری جعلی دیگر آمده است که در اسرائیل تظاهرات گسترده ای برای آزادی گونن سگو برگزار شده است. این عامل حکومت ایران قدرت تشخیص ندارد که کسی برای آزادی خائن به وطن تظاهرات نمی کند و اصولا هیچگونه تظاهراتی برگزار نشده و همه اسرائیلی ها و حتی کسانی که در گذشته با این فرد همکاری سیاسی داشته اند، به شدت خیانت او را محکوم دانستند.

ئر کنار این واکنش های جعلی که حکومت ایران آن ها را سازمان داده، ارزیابی می شود که بیش از دویست هزار نفر ایرانی پیام نخست وزیر اسرائیل را در رابطه با همکاری بین ملت های دوکشور برای کاهش مشکل کمبود آب شنیده اند. آگاهان می گویند که صدها پیام سپاسگزاری به دفتر نخست وزیر اسرائیل فرستاده شده است.

همچنین آمار نشان می دهد که حدود یک میلیون نفر در سراسر جهان، این پیام نخست وزیر اسرائیل را به زبان انگلیسی بیان شده بود شنیده اند.

برخی تحلیلگران در اسرائیل می گویند که استقبال مردم ایران از پیشنهاد دوستانه نخست وزیر اسرائیل، در برابر واکنش مقامات رسمی ایران که به دشنام گویی روی آوردند، شکاف عمیقی را که بین ملت ایران و حکومت آن کشور وجود دارد، بیش از پیش آشکار می سازد.

2 دیدگاه‌

  1. خبر، نمی توان به این نتیجه رسید که اگر کسانی خواهان آزادی گونن سگو باشند در پی آزادی یک خائن هستند، بسیاری باور ندارند دستگاه اطلاعاتی ایران قدرت چنین نقوذی را داشته باشد و ماجرا را یک دروغ الکی می دانند، طبیعیست کسانی که باور نداشته باشند دستگاه اطلاعاتی ایران توان چنین نقوذی را داشته باشد اتهام را ساختگی بدانند و خواهان آزادی کسی شوند که کار خلافی مرتکب نشده است

Comments are closed.