رژیم ایران در رویارویی با انزوای فزاینده، همچنان تلاش می کند دل دولت عربستان را بدست آورد، ولی ریاض باور ندارد(نظر آقای منشه امیر)

حکومت اسلامی ایران که هر روز در صحنه بین المللی منزوی تر می باشد و در داخل کشور نیز بر شمار مخالفان آن افزوده می گردد، همچنان ابراز امیدواری می کند که بتواند در ادامه گفتگوها با عربستان سعودی، به درگیری و تنش بین دو کشور که چهار دهه است ادامه دارد، پایان دهد و دست کم بتواند مناسبات خود را با بزرگترین همسایه خود در حوزه خلیج فارس بهبود بخشد.

رژیم ایران تایید می کند که تا کنون سه دور از این مذاکرات را انجام داده است، ولی درباره میزان پیشرفت گفتگوها هیچ توضیحی نمی دهد و دولت ریاض نیز در این زمینه مهر سکوت بر لب زده است.

آشنایان به امور منطقه ای بعید می دانند که عربستان بتواند به وعده های رژیم ایران اعتماد داشته و حاضر به بهبود روابط شود.

دور اول گفتگوها که با میانجیگری عراق انجام شد به صورت محرمانه بود. ولی رژیم، خبر برگزاری آخرین دیدار را علنی ساخت.

در شرایط کنونی که تقریبا همه کشورها علیه رژیم ایران بسیج شده اند، برای رژیم بسیار مهم است که خصومت دولت عربستان را برطرف سازد. ولی ریاض همچنان خواستار آن است که ایران، برای ابراز حسن نیت و جلب اعتماد، از مسلح ساختن حوثی ها به انواع سلاح های پیشرفته به هدف آسیب رساندن به عربستان دست بردارد.

حکومت ایران که از طریق گروه های نیابتی حوثی در یمن عمل می کند، موشک ها و پهپادهایی در اختیار این مزدوران خود قرار داده که بارها به هدف های غیرنظامی در عربستان، و از جمله فرودگاه بین المللی و تاسیسات نفت آسیب رسانده اند.

گرچه این حملات در هفته های اخیر کاهش یافته و حتی می توان گفت که متوقف شده، ولی هنوز نمی تواند از جانب دولت ریاض، نشان حسن نیت دولت تهران تلقی شود.

عربستان در نزدیک شدن امیرنشین های عرب به اسرائیل نقش کلیدی داشته و اگر خود نیز به این روند بپیوندد، حکومت ایران به شدت احساس خطر خواهد کرد.

آقای منشه امیر در گفتگویی با آقایان جمشید چالنگی و دکتر علیرضا نوری زاده از تلویزیون “ایران فردا” پخش شد، یادآوری کرد که برانداختن حکومت خاندان سعود در عربستان، از شصت سال پیش در کتاب کشف الاسرار نوشته خمینی، یکی از هدف های ایدئولوژیک “جهان اسلام” توصیف شده بود و از هنگامی نیز که خمینی به روی کار آمد، تا امروز که خامنه ای قدرت را به دست دارد، این امر همچنان یکی از محورهای سیاسی و ایدئولوژیک رژیم است و بنابراین، تعهدات و وعده های رژیم ایران نمی تواند مورد پذیرش دولت عربستان قرار گیرد و نوعی تفاهم و همکاری بین طرفین به وجود آورد.

با این همه، در شرایطی که انزوای رژیم ایران روزبه روز عمیق تر می شود، بهبود روابط با عربستان، اگر عملی گردد، می تواند نور امیدی برای رزیم محسوب گردد.