رژیم ایران علیه سفیران اروپایی کارزار تهدید آمیز راه انداخته تا حزب الله لبنان را گروه تروریستی نخوانند

حکومت اسلامی ایران در تلاش برای ترساندن کشورهای اروپایی از تروریست خواندن حزب الله لبنان، به یک کارزار تبلیغاتی گسترده روی آورده و به کشورهای اروپای غربی هشدار داده که اگر آن ها نیز همانند آلمان، گروه حزب الله لبنان را یک تشکل تروریستی بنامند و آن را در فهرست سیاه قرار دهند، سفیران آن ها در ایران نیز در معرض خطر خواهند بود.

این تهدید پس از آن انتشار یافته که برخی رسانه های حکومتی در تهران ادعا کردند که سفیر آلمان در تهران به کار جاسوسی مشغول است و با سرویس امنیت خارجی اسرائیل (موساد) تماس مستقیم دارد.

این ادعا پس از آن مطرح گردیده که دولت آلمان بر اساس تحقیقات خود و اطلاعاتی که از اسرائیل و ایالات متحده دریافت کرده، گروه حزب الله لبنان را یک سازمان تروریستی نامیده و هرگونه فعالیت آن در آلمان را ممنوع کرده است.

رژیم ایران اکنون بیم دارد که بقیه کشورهای اروپای غربی و به ویژه فرانسه نیز از اقدام آلمان پیروی کرده و شاخه سیاسی حزب الله را نیز در فهرست ترور قرار دهد.

همه کشورهای اروپای غربی، از چند سال پیش، شاخه نظامی حزب الله را یک تشکل تروریستی خوانده و فعالیت آن را ممنوع کرده بودند و اکنون، آلمان، پس از بریتانیا، شاخه سیاسی حزب الله را نیز یک تشکل تروریستی می خواند.

آگاهان می گویند که هم اکنون تماس های گسترده ای بین ایالات متحده و دولت فرانسه در این زمینه جریان دارد.

اکنون جناح تندرو حکومت در تهران تهدید می کند که اگر کشورهای دیگر اروپایی نیز به دنبال آلمان بروند، جان سفیران آن ها در ایران در خطر خواهد بود.

در گزارش های پیشین آمده بود که اطلاعات محرمانه بسیار مهمی که اسرائیل و ایالات متحده در اختیار دولت آلمان نهادند، یکی از عوامل اتخاذ تصمیم نهایی از جانب دولت برلین در این زمینه بوده است. ولی در همان حال سازمان اطلاعاتی خود آلمان اطلاعات بسیار حساسی را در این زمینه گردآوری کرده بود.

سفیر المان در تهران که روزنامه اصولگرای “وطن امروز” او را “جاسوس موساد اسرائیل” توصیف کرده است

با کمک اطلاعاتی از جانب اسرائیل، دولت آلمان یک انبار مواد تخریبی در جنوب آن کشور را که در آن نیترات فسفات ذخیره شده بود و می تواند برای تولید مواد انفجاری مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی کرده بود.

ولی احتمال می رود که یکی از علل اصلی تصمیم دولت آلمان، لایحه ای است که در پارلمان آلمان شش ماه پیش مطرح گردید و در آن تشریح شده که چگونه حزب الله لبنان به پولشویی در آلمان و کشورهای دیگر پرداخته و این دارائی ها را برای عملیات تروریستی هزینه می کند.

در پاسخ به ادعای روزنامه وطن امروز در تهران، که ادعا کرده است سفیر المان در تهران مستقیما با موساد اسرائیل در ارتباط بوده و برای آن جاسوسی می کرده است، این ادعا را قاطعانه بی اساس خواند.

ارتباط و همکاری بین سازمان های اطلاعاتی کشورهای مختلف و مبادله اطلاعات بین آن ها، یک امر رایج است و اسرائیل و ایالات متحده و آلمان و بسیاری کشورهای دیگر، در این زمینه همکاری گسترده ای دارند و نیازی به سفیر آلمان در تهران نیست.