رژیم ایران قصد دارد آمد و شد ایرانیان به سفارتخانه ها را کنترل کند

رژیم ایران قصد دارد آمد و شد ایرانیان به سفارتخانه ها را کنترل کند

 

 

حکومت اسلامی ایران قصد دارد سفارتخانه های خارجی را زیر فشار بگذارد که از تماس با مردم ایران و یا دعوت کردن شخصیت ها به ضیافت و مهیمانی خودداری ورزند. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت و امور خارجی مجلس در این راستا گفت: باید به تخلفات پروتکلی سفارتخانه‌ها ورود کنیم.

حشمت الله فلاحت پیشه افزوده گفت: در صورت نیاز، این کمیسیون به تخلفات پروتکلی سفارتخانه‌ها ورود کرده و این موضوع را پیگیری می‌کند.

او گفت: در خصوص میهمانی‌هایی که در برخی سفارتخانه‌های خارجی حاضر در تهران برگزار می‌شود، همه میمهانی‌ها و مراسمی که سفارتخانه‌ها برگزار می‌کنند، در قالب پروتکل‌هایی است که بین دو کشور شکل می‌گیرد.

وی افزود: سفارتخانه، جزئی از خاک آن کشور محسوب می‌شود، همین که مسئولان در این میهمانی‌ها حضور پیدا نکنند، کفایت می‌کند؛ اینکه شخصی به میهمانی سفارتخانه‌ها برود و بخواهد طبق نظر وی، نشست ها برگزار شود، ممکن نیست.

فلاحت پیشه  با انتقاد از برخی تذکرات که کلی و غیردقیق هستند، گفت: به جای کلی گویی باید دقیق حرف بزنیم، تذکری دادند در مورد پارتی که سفارت انگلیس برگزار شده است، هر چه تحقیق کردیم کسی را پیدا نکردیم که از مجلس درآنجا حضور داشته باشد، ولی عملا به اسم مجلس تمام شد در حالیکه اصلا ناتمام است.