رژیم ایران مرتبا وعده بازگشت به مذاکرات برجامی را می دهد و همزمان با قید شرایط ، تجدید گفتگو را محال می سازد

حکومت اسلامی ایران همچنان به دو دوزه بازی در امر بازگشت به مذاکرات برجامی با ایالات متحده ادامه می دهد. حسین امیرعبداللهیان وزیر جدید امور خارجه از یک سو گفت که بازگشت ایران به مذاکرات حتمی خواهد بود، ولی بی آن که حاضر باشد به تاریخ معینی اشاره کند، گفت که همه تحریم ها باید برداشته شود و بازگشت ایران هنگامی میسر خواهد بود که جریان مذاکرات پیشین و توافق های به دست آمده را به طور کامل مورد بررسی قرار دهد.

جوزپ بورل سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اطمینان دارد ایران به زودی به مذاکرات باز خواهد گشت. ولی او نگفت که این خوش بینی در چه امیدی ریشه دارد.

چوزپ بورل که امروز (پنجشنبه) از دوحه دیدن می کرد گفت که به عنوان میانجی، اطمینان دارد که بازگشت ایران به مذاکرات حتمی خواهد بود. او گفت که مذاکرات “در موقع مناسب” تجدید خواهد شد، و افزود که کشورهای اروپایی به تلاش مشترک برای رسیدن به مذاکرات ادامه می دهند.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که دولت رئیسی هنوز بررسی کامل مذاکرات پیشین و توافق های به دست آمده را به انجام نرسانده، ولی در پایان آن، حتما به گفتگوها باز می گردد.

آشنایان امور به این گونه وعده های خوش بینانه به نظر تردید می نگرند و می گویند که ممکن است این شیوه، همچنان ترفندی برای وقت کشی باشد. اگر رئیسی به طور علنی از ادامه مذاکرات انصراف دهد، اوضاع منطقه بسیار بحرانی خواهد شد و خطر بروز جنگ افزایش خواهد یافت و رژیم یاران زیر فشارهای سنگین بین المللی قرار خواهد گرفت.

خطیب زاده در توجیه علت تاخیر رژیم ایران در مورد بازگشت به مذاکرات گفت: «باید بررسی شود که چرا در شش دور قبلی مذاکرات، توافق نهایی به دست نیامد.  او یکبار دیگر تاکید کرد که رژیم ایران حاضر نیست هیچ گونه تغییری در توافق برجام داده شود. او گفت: ایران نه حاضر است چیزی از برجام کم شود و یا چیزی به آن اضافه گردد.

چنین سیاستی که رژیم یاران بارها روی آن تکیه کرده، رسیدن به توافق آینده را دشوار و حتی غیرممکن می کند، زیرا همه کشورها جز رژیم ایران بر این گمان هستند که باید در بسیاری از مواد تجدید نظر شود و همچنین تعهدات بیشتری بر رژیم ایران تحمیل گردد – امری که علی خامنه ای شدیدا با آن مخالفت می ورزد.

خطیب زاده دوباره تکرار کرد که همه “تحریم های برجامی” باید برداشته شود.

در همین حال، محمد اسلامی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی یاران، بهانه ای تازه ای برای جلوگیری از دسترسی بازرسان آژانس به دوربین ها کارخانه سانتریفیوژ سازی کرج عنوان کرد. او گفت: علت این ممنوعیت آن است که آژانس انفجار در کارخانه کرج را محکوم نکرد. در این انفجار که به عوامل خارجی نسبت داده می شود، یک دوربین نظارتی منهدم شد و یک دوربین دیگر آسیب دید.

حکومت ایران پیشتر ادعا کرده بود که ماموران آژانس اطلاعاتی را در اختیار اسرائیل گذاشته بودند که وقوع این انفجار را امکان پذیر ساخت. حالا آن ها این بهانه جویی را تغییر داده اند و میگویند چرا سازمان آن انفجار را نکوهش نکرد – و این در صورتی که موضع گیری این چنینی از حیطه اختیارات و وظایف آژانس کاملا خارج است.