رژیم ایران نسبت به عادی سازی، حتی به تهدید لفظی از زبان سپاه متوسل شد، ولی اقدام عملی نکرد 

واکنش حکومت اسلامی ایران نسبت به تصمیم دولت بحرین در عادی سازی روابط با اسرائیل، بسیار شدیدالحن تر از هنگامی بود که امارات عربی متحده به چنین اقدامی دست زد. ولی در حال حاضر، واکنش رژیم ایران نیز در حد لفظی باقی مانده و جنبه عملیاتی نداشته است.

شدیدترین حمله از جانب سپاه پاسداران شنیده شد که تا حدودی جنبه تهدید جنگی داشت.

در بیانیه سپه گفته شده است: «حاکم بحرین در انتظار انتقام سخت باشد».

با توجه به آن که اکثریت بزرگ مردم بحرین مسلمان شیعه هستند و بسیاری از آنان ریشه ایرانی دارند، سپاه پاسداران ممکن است عوامل مزدور خود در بحرین را مامور سازد به عملیات تروریست در منامه و یا شهرهای دیگر دست بزنند.

سپاه پاسداران در بیانیه خود ابراز ناخرسندی شدید کرده که امیرنشین های عرب، یکی پس از دیگری، برای عادی سازی روابط با اسرائیل گام به جلو می گذارند. در این بیانیه، چنین پدیده ای “دومینوی عادی” سازی لقب گرفته است.

وزارت خارجه حکومت ایران نیز گام بحرین را “ننگین و خفت بار” توصیف کرد و آن را مردود دانست. در این بیانیه ادعا شده که بحرین منافع ملی فلسطینی ها را قربانی کارزار انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده کرده است.

همچنین دختر روح الله خمینی، خانم زهرا مصطفوی که خود را هم رئیس و هم دبیرکل نهادی به نام “جمعیت دفاع از ملت فلسطین” می نانمد در یک بیانیه طولانی از تروریسم فلسطینی علیه اسرائیل جانبداری کرد و در پیامی خطاب به سران کشورهای اسلامی، هشدار داد که ادامه روند عادی سازی روابط امیرنشین ها با اسرائیل یک امر خطرناک است و باید متوقف شود.

گفتنی است که تا کنون هیچ کشور اسلامی حمایت خود را از سیاست تروریستی رژیم ایران علیه اسرائیل بیان نداشته است.