رژیم ایران همچنان کودکان زیر پانزده سال را استثمار کرده و آن ها را به علت فقر به کار وا می دارد

نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از آسیب های اجتماعی مجلس گفت : به لحاظ قانونی و بر اساس قانون کار، کودک زیر ۱۵ ساله نباید مورد بهره گیری کاری قرار گیرد و افراد فقط زمانی شامل قانون کار می شوند که بالای ۱۵ سال، سن داشته باشند. به کار گرفتن کودکان خردسالی که خانواده آن ها قادر به امرار معاش نیستند، به یکی از بزرگترین آسیب های اجتماعی در حکومت اسلامی ایران مبدل شده است.

طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی افزود : اگر کیفر بازدارنده در این موضوع که به نوعی قاچاق این بچه ها به ایران برای بهره کشی اقتصادی است وجود داشته باشد، قطعا موثر خواهد بود و این جریان کاهش پیدا می کند، در غیر این صورت این موضوع همچنان ادامه می یابد.

وی گفت : شور بختانه  ۶۰ درصد این کودکان غیر ایرانی هستند، اما برای ۴۰ درصدی که ایرانی هستند چه راه حلی دیده شده است و حداقل برای این تعداد می توانند اقدامی انجام دهند.

ناهید تاج الدین نماینده مجلس گفت: برخی کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین ۳ تا ۷ میلیون عنوان می کنند ، ضمن اینکه این رقم برای تهران نیز ۲۰ هزار نفر تخمین زده می شود، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند؛ آمار دقیقی در این زمینه نمی توان ارائه کرد.

2 دیدگاه‌

Comments are closed.