رژیم ایران و دولت ضد آمریکایی ونزوئلا، در برابر هشدارهای نظامی ایالات متحده چه خواهند کرد؟

هشدارهای نظامی ایالت متحده خطاب به نیروهای مسلح رژیم ایران در خلیج فارس و همچنین ارتش ونزوئلا در دریای کارائیب، رهبران این دو کشور را که در اوج مشکلات اقتصادی و بیماری و فقر قرار دارند، با یک مشکل خطرناک جنگی روبرو ساخته است و هنوز معلوم نیست که در صورت اجرای تهدیدها از جانب ایالات متحده، چه واکنشی نشان خواهند داد.

پرزیدنت ترامپ دو هفته پیش اعلام داشت که به رزم ناوهای آمریکایی در حوزه خلیج فارس دستور داده که اگر قایق های تندرو سپاه پاسداران و یا شناورهای نظامی دیگر رژیم ایران به کمتر از فاصله صد متری از رزم ناوهای آمریکایی قرار گیرند، به سوی آن ها شلیک خواهد گردید و غرق خواهند شد.

سپاه پاسداران که به مدت بیش از دو سال عملیات تحریک آمیز علیه ناوگان جنگی آمریکا در خلیج فارس را متوقف ساخته بود، ماه گذشته به اقدام تحریک آمیز تازه ای دست زد و قایق های تندرو نیروی دریایی سپاه با این ادعا که مشغول اجرای تمرین نظامی هستند تا فاصله ده متری از رزم ناوهای آمریکایی نزدیک شدند و با تیراندازی هوایی هشدار دهنده روبرو گردیدند.

همچنین ارتش ونزوئلا اکنون باید تصمیم بگیرد که در برابر حضور پنج فروند نفتکش های متعلق به حکومت ایران که برای دولت ضد آمریکایی ونزوئلا بنزین حمل می کنند، چگونه باید رفتار کند.

ایالات متحده گفته است از آن جا که هم رژیم ایران و هم حکومت ضد آمریکایی کاراکاس را مورد تحریم نفتی قرار داده، از ورود نفتکش ها به بنادر ونزوئلا جلوگیری خواهد کرد. رژیم ایران تهدید کرده که اگر علیه این نفتکش ها اقدام تعرضی انجام گیرد، با پاسخ رژیم ایران روبرو خواهد شد که فرمانده نیروهای مسلح رژیم ایران، آن را “کوبنده و دردناک” توصیف کرد.

ولی آیا اگر ناوگان آمریکایی در دریای کارائیب این نفتکش های را متوقف سازد و اعلام دارد که به موجب مقررات تحریمی خود، اجازه انتقال بنزین را نخواهد داد، رژیم ایران با آمریکا وارد جنگ خواهد شد؟ و یا دست کم آن که به یک تعرض نظامی علیه نیروهای آمریکایی در جنوب خلیج فارس متوسل خواهد گردید، که نتیجه آن نیز ممکن است شروع یک جنگ ناخواسته باشد؟

همچنین، ارتش ونزوئلا در یک واکنش احتیاط آمیز اعلام کرده که ناوهای جنگی خود را به حریم آب های ساحلی آن کشور می فرستد تا نفتکش ها را مورد حمایت قرار دهد. ولی اگر پرزیدنت ترامپ تصمیم به متوقف ساختن نفتکش ها بگیرد، این کار پیش از ورود آنها به آب های ساحلی ونزوئلا  انجام خواهد گرفت، که بعید است نیروی دریایی ونزوئلا جرات کند با رزم ناوهای آمریکا در این فاصله دور وارد جنگ شود.