رژیم ایران که در مورد آسیب دیدن کشتی اسرائیلی هراسناک شده، راه “تقیه” در پیش گرفته است

در یک تلاش ناشیانه، حکومت ایران که از قاطعیت اسرائیل در ابراز واکنش به حمله موشکی به کشتی بازرگانی اسرائیلی بیمناک شده، اکنون به شیوه های مختلف ادعا می کند که کشتی مورد اصابت، غیرنظامی نبوده و حمله به آن، با قوانین بین المللی تضادی ندارد.

یک رسانه خبری موسوم به “مشرق نیوز” در گزارش امروز خود (دوشنبه) ادعا کرد که این کشتی بازرگانی، حامل تجهیزات جاسوسی به سود اسرائیل بوده است – و این در حالی که کشتی هلیوث ری اکنون سالیان دراز است که بین سنگاپور و امیر نشین های عرب خلیج فارس اتومبیل صادر می کند.

همچنین روزنامه کیهان تهران در شماره دیروز خود ادعا کرده بود که اسرائیل به دنبال تقویت خود در خلیج فارس است، ولی از این واقعیت ناآگاه است که منطقه خلیج فارس تحت تسلط نیروهای مقاومت قرار دارد.

این نخستین بار است که کیهان تهران چنین ادعای کودکانه ای را مطرح می سازد، زیرا سپاه پاسداران همیشه ادعا کرده است که تسلط کامل بر امنیت خلیج فارس را در دست دارد. معلوم نیست آن “جبهه مقاومت در خلیج فارس” که روزنامه کیهان از آن سخن گفته، در کدام کشور همسایه مستقر است و چه نوع شناورهای دریایی و یا موشک های ساحل به دریا در اختیار دارد.

مشرق نیوز در ادامه گزارش خود ادعا کرده بود که کشتی هلیوث ری از مدتها پیش در حال جاسوسی و گردآوری اطلاعات درباره رژیم ایران بوده است.

شیوه دروغ پردازی و تحریف واقعیات، همیشه یکی از مشخصات حکومت ایران بوده که خود را از اتهام و مجازات دور نگاه دارد.

رژیم ایران که در حال حاضر صلاح نمی داند با اسرائیل وارد درگیری مستقیم شود، در مورد حضور نظامی خود در سوریه نیز، آن را انکار کرده و به دروغ گفته است که افراد مسلح سپاه قدس، نیروهای رژیم نیستند، بلکه مستشاران نظامی ارتش سوریه می باشند.

رژیم ایران همچنین هرگز به صراحت نگفته است که در بازی های بین المللی حاضر به رقابت با اسرائیل نیست، بلکه همیشه به ورزشکاران خود دستور داده که به بهانه های گوناگون، از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی پرهیز کنند.