رژیم ایران که دستش به خون بیگناهان آلوده است، آمریکا را به جنایات جنگی در افغانستان و یمن متهم می سازد

رژیم ایران با دخالت جنگی در کشورهای همسایه، مسؤول کشتار ده های هزار نفر غیرنظامی بوده

حکومت ایران جبهه جدیدی را در صحنه دیپلماتیک و تبلیغاتی علیه ایالات متحده می گشاید و آن، شکایت به سازمان ملل در مورد آن چه که “جنایات جنگی آمریکا” نام نهاده، می باشد.

مجید تخت روانچی،  سفیر حکومت ایران در سازمان ملل، در این رابطه گفت :  چرا سازمان ملل در قبال به گفته ی وی ” جنایات آمریکا علیه غیرنظامیان در یمن و افغانستان سکوت کرده است “؟.

در حالی که رژیم ایران با دخالت جنگی در کشورهای همسایه، مسؤول کشتار ده های هزار نفر غیرنظامی بوده، تخت روانچی با اعتراض به آن چه که “سکوت سازمان ملل نسبت به حمله ی آمریکا به غیرنظامیان” نامید، گفت : سازمان ملل باید برای حفاظت از غیرنظامیان در درگیریهای اخیر توسط آمریکا از” برخورد مبتنی بر ملاحظات سیاسی خودداری کند .”

این شکایت تبلیغاتی در حالی مطرح می شود که ایالات متحده دولت بشار اسد در سوریه را که از حمایت بی دریغ رژیم ایران برخوردار است، با کاربرد سلاح شیمیایی علیه مردم بی دفاع ادلب در سوریه، متهم می سازد.

نماینده ایران در سازمان ملل با مطرح کردن این اتهامات در نشست دیروز  شورای امنیت همچنین گفت: موارد متعددی در مورد جنایات آمریکا وجود دارد و من می پرسم که چرا ؟سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت نسبت به آن چه که وی “جنایات آمریکا علیه غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه منطقه و جهان” نامید، سکوت اختیار کرده است؟.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل  این نهاد را به دادن امتیازات به ایالات متحده متهم ساخت و از جمله گفت: یکی از مشکلات اساسی در حفاظت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه، تصمیم گیری بر اساس ملاحظات سیاسی و مسئول نشناختن عاملان جنایات است.