رژیم ایران یک گام دیگر به ساخت بمب نزدیک می شود: غنی سازی ۶۰ درصدی با سانتریفیوژهای نسل جدید

حکومت اسلامی ایران اعتراف کرد که به یک اقدام خطرناک دیگر در پروژه اتمی خود دست زده و مقداری اورانیوم بیست درصدی را به سانتریفوژهای نسل جدید تزریق کرده تا آن را به اورانیوم شصت درصدی مبدل سازد که هدف نهایی از آن، رساندن غنای اورانیوم به حدود نود درصد است که برای ساخت بمب هسته ای مورد نیاز می باشد.

رژیم ایران به آژانس بین المللی اطلاع داده که این اقدام فقط جنبه آزمایش داشته و ادامه نخواهد یافت و اورانیوم غنی شده به مصرفی نخواهد رسید.

علیرغم این تعهد، که به کلی قابل اعتماد نیست، آژانس بین المللی انرژی اتم نگران عمیق خود را از یان روند بیان داشته و کارشناسان می گویند که اگر بتوان این وعده رژیم یاران را جدی گرفت، هدف بدست آوردن تجربه برای لحظه ای است که رژیم بخواهد ساخت بمب هسته ای را آغاز کند و به این دانش نیازمند است.

حکومت ایران این اقدام خود را هفته پیش به طور محرمانه به آگاهی آژانس بین المللی رساند و اکنون که برخی خبرگزاری ها به این اطلاعات دست یافته اند، حکومت ایران ضمن تایید این خبر تعهد می کند که قصد بهره برداری جنگی از این اقدام را ندارد، امری که هیچ یک از آشنایان امور نمیتواند آن را باور کند.

رژیم ایران به آژانس تعهد داده که این اقدام موقتی بوده و جنبه آزمایشی دارد و ایران نمی خواهد اورانیوم غنی شده با این شیوه را مورد استفاده قرار دهد.

بدیهی است که چنین آزمایشی جز هدف های نظامی، هیچ مقصد دیگری نمی تواند داشته باشد. خود غنی سازی شصت درصدی و حتی غنی سازی بیست درصدی معمولا برای هدف های نظامی مورد استفاده قرار می گیرد.

ایالات متحده نیز این روند را خطرناک توصیف کرده، ولی بعید می نماید که به اقدامی علیه آن دست بزند. دولت آمریکا همچنان بی صبرانه در انتظار بازگشت رژیم ایرانی به مذاکرات وین است که در آن جا نیز موفقیت های به دست آمده کاملا جنبه ابتدایی داشت و هنوز گفتگوهای اساسی آغاز نشده بود.

با این همه، رژیم ایران همچنان به ترفندهای خود برای طفره رفتن از تجدید گفتگوها ادامه می دهد.

سخنگوی وزیر خارجه ایران اعلام کرد که علی باقری کنی، معاون وزارت خارجه و رایزن ارشد امور اتمی،  فردا (چهارشنبه) به بروکسل می رود تا به مذاکرات با انریکه مورا معاون سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه دهد. رژیم ایران پیشتر انتظار داشت که این گفتگوها با حضور وزیران خارجه و یا نمایندگان ارشد وزارت خارجه چند کشور کلیدی اروپایی انجام شود. ولی اروپائیان این پیشنهاد رژیم ایران را رد کردند و گفتند که مذاکرات برجامی، باید همچنان در وین برگزار شود.

اروپائیان تردیدی ندارند که این رفتار نمونه دیگری از وقت کشی رژیم ایران به هدف ادامه یابی برنامه های اتمی بدون نظارت بین المللی می باشد. همچنین گفته شده که هدف ایران از انتقال تماس ها به بروکسل، انجام مذاکرات و یا ادامه گفتگوهای وین نیست، بلکه رژیم ایران می خواهد با اروپاییان درباره شیوه ادامه مذاکرات، گفتگو کند و نه بیشتر.

رابرت مالی سرپرست تحریم های آمریکایی علیه ایران نیز گفت که مذاکرات، باید در وین دنبال شود و از همان جایی که متوقف گردیده ادامه یابد.

در اسرائیل ارزیابی بر آن است که دیر یا زود گفتگوها، شاید این بار در پشت پرده، آغاز خواهد شد و پرزیدنت بایدن شتاب دارد که هرچه زودتر با حکومت ایران به توافق برسند و سر طناب را شل کند. ولی تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل ارزیابی می کند که دولت پرزیدنت بایدن، همچنان علیرغم فشارها و ترفندهای رژیم، هنوز امتیازی به آن نداده است.